Witte lintjesactie

8 november 2019

Ieder slachtoffer van seksueel geweld heeft het recht op goede zorg!

De witte lintjesactie 2019 staat in het teken van de zorgcentra na seksueel geweld. We willen de bestaande zorgcentra – opgericht eind 2017 – meer bekendheid geven maar leggen ook enkele concrete eisen op tafel naar de beleidsmakers toe. Een zorgcentrum na seksueel geweld is een multidisciplinair centrum gericht op het verlenen van hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is een plek waar slachtoffers terecht kunnen voor zowel medische als psychologische zorg, waar een forensisch onderzoek gebeurt en waar slachtoffers ook klacht kunnen neerleggen bij een daarvoor speciaal opgeleide zedeninspecteur van de politie. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica pleit voor:

  • Meer structurele middelen voor de uitbreiding van zorgcentra. We willen voldoende middelen om de goede werking te garanderen en om ervoor te zorgen dat belangrijke elementen van het aanbod niet verloren gaan, zoals de twintig gratis sessies psychologische begeleiding.

  • De verdere uitrol van de zorgcentra in ons land. Op termijn willen we dat elke provincie beschikt over een zorgcentrum en dat iedereen een centrum kan bereiken binnen één uur reistijd.

  • Een gestandaardiseerde checklist voor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld, om toe te passen in gebieden waar nog geen zorgcentrum na seksueel geweld aanwezig is. Op die manier is de hulp die wordt geboden en de manier waarop er met slachtoffers wordt omgegaan minder plaatsafhankelijk.

  • Meer bekendheid van de zorgcentra via informatiecampagnes. Daarbij moet er oog zijn voor kwetsbare groepen, zoals vrouwen zonder legale verblijfstatus of vrouwen met een beperking.

  • Mogelijkheid tot langere bewaring van de DNA-stalen die worden afgenomen in het zorgcentrum. Na consultatie en overleg met het slachtoffer moet het mogelijk zijn om de stalen langer dan één jaar te bewaren, zodat slachtoffers ook daarna nog aangifte kunnen doen.Informatie

 
Klik hier voor het persbericht van de lancering
 
Klik hier voor het overzicht van de actieplaatsen

Klik hier voor het fotoverslag

Klik hier voor het gesprek van minister Muylle aan het centraal station te Brussel over de witte lintjesactie.


Witte lintjesactie 2018:
Laat tienerpooiers de touwtjes niet in handen nemen! Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die zich specifiek richten op jongeren. Net zoals bij slachtoffers van mensenhandel met oog op seksuele uitbuiting, zijn de meeste slachtoffers van tienerpooiers vrouwelijk. Bovendien gaat het vaak, maar niet altijd, om bijzonder kwetsbare en jonge meisjes, die alreeds uit een precaire situatie komen. Klik hier voor meer info

Witte lintjesactie 2017:

Uit onderzoek blijkt dat één op drie werknemers nog steeds wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag. We willen dat vrouwen zich altijd en overal veilig kunnen voelen. Elke vrouw dient een gelijkwaardig lid te zijn van onze samenleving, en dus ook op de werkvloer.
Klik hier voor meer info

Witte lintjesactie 2016:
Cybergeweld laat ook offline zijn sporen na
Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld  
enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. En dit zowel offline alsl online. Klik hier voor meer info

Witte lintjesactie 2015:
De oorlog ontvlucht, het geweld blijft
Deze actie focuste op het thema geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen.

Witte lintjesactie vorige jaren
klik hier voor de geschiedenis en de thema's van de witte lintjesactie over de jaren heen.