Cravattendag 2017

8 maart 2017

Cravattendag 2017  

De positie van de vrouw in de kunstensector

Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Net als de afgelopen jaren organiseert V&M haar Cravattendag. De cravatte is immers hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden. 

Dit jaar maken we de balans m/v op binnen de kunstensector. Ook binnen deze “progressieve” sector is gendergelijkheid nog veraf. Binnen de kunstensector tekent zich een kloof af tussen vrouwen en mannen. Binnen verschillende kunstendisciplines zien we immers een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Vrouwelijke artiesten zijn minder vertegenwoordigd binnen de artistiek-creërende functies en hebben vaker uitvoerende functies. Zo zijn er bijvoorbeeld veel meer danseressen dan choreografes. Daarnaast zien we dat vrouwen vaker ondersteunende functies uitoefenen binnen cultuurorganisaties en minder vaak terug te vinden zijn binnen directiefuncties. Dit kan gevolgen hebben voor de arbeidscultuur (seksisme, gezinsonvriendelijk werkritme, …)

Vrouwelijke kunstenaars verdienen minder dan hun mannelijke tegenhangers. Er bestaat wel degelijk een genderloonkloof op basis van het totale persoonlijke netto-inkomen uit alle activiteiten – van artistiek en niet-artistiek werk tot beurzen, werkloosheidsuitkeringen, prijzen, auteursrechten, pensioenen… Grosso modo is die kloof het kleinste bij de jongste groep, maar ze neemt toe bij de oudere groepen. 

 

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de cultuursector is niet enkel een probleem van ongelijke vertegenwoordiging. Het heeft ook gevolgen voor het vrouwbeeld dat wordt geschetst door veelal mannelijke kunstenaars, filmmakers etc. 


Om hier verandering in te brengen eist V&M o.a.:

- Een rapportering over de man-vrouwverhouding binnen het personeelsbestand van kunstinstellingen en over de verloning van mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies;
- De afdwingbaarheid van de gelijkwaardige verhouding van mannen en vrouwen binnen de raden van bestuur van kunstinstellingen, met gevolgen voor het toekennen van subsidies aan de organisatie; 
- Het expliciet opnemen van het criterium ‘genderdiversiteit’ in de beoordelingscriteria voor de toekenning van subsidie; 
- De promotie van een charter gendergelijkheid in de kunstensector;
- De oprichting van een ombudsdienst voor de kunstensector.

 

Om de situatie van genderongelijkheid in de kunstensector aan te klagen reiken tal van V&M-afdelingen rond 8 maart OSCARla’s uit. Met deze vrouwelijke variant op de Oscars willen we vrouwen eren die zich in de kunstensector staande houden of organisaties belonen die gendergelijkheid als uitgangspunt nemen in hun organisatie en programmatie. 

De nationale actie bestond uit een fotomoment met alle vrouwelijke CD&V-parlementairen, waarbij ze achter een schilderij met vrouwelijk naakt poseerden en hun gezichten die van de oorspronkelijk afgebeelde figuren vervingen. Dit was een verwijzing naar het feit dat meer dan 3/4de van de kunstwerken in musea vrouwelijk naakt afbeeldt, terwijl slechts enkele werken door vrouwen zelf gemaakt werden. De CD&V-vrouwen reikten eveneens een vrouwelijke Oscar uit aan de 13-jarige Si-G, de jongste vrouwelijke rapper van dit land. Si-G jaagt haar droom op rapster de worden na, los van de genderstereotypes die heersen in het milieu. Omdat ze een rolmodel is voor vele meisjes wensen we haar vandaag in de bloemetjes te zetten stelde V&M-voorzitster Els Van Hoof.
  

Lees ons persbericht hier

Bekijk de foto’s van de nationale en lokale acties op onze facebookpagina en op onze website onder bewegingswerk.

Actievoeren met uw V&M-afdeling? Bestellingen voor actiemateriaal kunnen via deze link geplaatst worden. Het draaiboek kunt u als V&M-voorzitster raadplegen op ons Extranet.