• Aantal vrouwen met burgemeesterssjerp daalt (18-10-2018)

  Vrouw & Maatschappij – CD&V politica vraagt grondwettelijke verankering van pariteit in de lokale uitvoerende organen

  lees meer ...
 • Persbericht: Meer vrouwelijke verkozenen in lokale besturen (15-10-2018)

  Meer vrouwelijke verkozenen in lokale besturen.
  CD&V-vrouwen schommelen rond Vlaams gemiddelde.

  lees meer ...
 • Kies voor evenwicht #stemvrouw (14-10-2018)

  Onze verkiezingscampagne ‘Kies voor evenwicht #StemVrouw’ voor de lokale en provincialeverkiezingen van 14 oktober 2018

  lees meer ...
 • Vrouw & Maatschappij shopt lokaal (06-10-2018)

  V&M Dendermonde zette de lokale ondernemingen in de kijker.

  lees meer ...
 • Boekvoorstelling Miet Smet “Ik kijk alleen vooruit”. (04-10-2018)

  Even inspirerend als altijd sprak mevrouw Smet over haar leven als politica en pionier in vrouwenemancipatie. Ze herinnert de nieuwe generatie feministen er wel aan, dat de strijd nog niet voorbij is. “Niets is definitief verworven, ook vrouwenrechten niet”, aldus Miet Smet.

  lees meer ...
 • WOMEN! in TECH (06-09-2018)

  In september strijkt WOMEN! neer in Leuven om het samen met jullie te hebben over vrouwen in de technologie-, ICT- en STEM wereld. Kortom, over #WOMEN! in TECH.
  Ons panel zal een inleidend woordje geven over de oorzaken en gevolgen van de Gender Gap in deze sectoren. Daarna volgt een screening van de blockbuster 'Hidden Figures' (met snacks!), die het belang van vrouwen in technologie nog eens stevig aantoont! Een ideaal uitje voor jou en je vriendinnen op een indian summer night!

  lees meer ...
 • Wij hebben die bescherming niet nodig (05-09-2018)

  Pano bracht gisteren de reportage ‘Wie is Schild en Vrienden nu écht?’. Vrouw & Maatschappij -CD&V politica wil en moet hierop reageren. Los van het onderzoek dat zal gevoerd worden door het parket, of de reacties van politici, is het belangrijk dat de stem van de grootste vrouwenbeweging van België ook gehoord wordt.

  Schild en Vrienden spreken met een dubbele tong. Naar buiten toe benadrukken ze de ‘Vlaamse familie waarden’ en staan ze voor een ‘positieve mentaliteitsverandering’. Dit doen ze om een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren. Achter gesloten deuren, of zeg maar in gesloten online groepen, uiten ze hun ware aard via fascistische, racistische, seksistische memes (humoristische cartoons). Op die manier verbergen ze voor de buitenwereld hun xenofobie en zelf negationisme.

  In de inleiding van de reportage krijgen we beelden te zien van het youtube filmpje ‘Wij zijn Schild en Vrienden’. Één van de leden stelt: ‘Ik wil geen straten waar vrouwen niet meer veilig zijn’. Naar buiten toe werpen ze zich dus op als ‘beschermers van (Vlaamse, want we gaan er vanuit dat ze zich beperken tot wie er Vlaams uitziet) vrouwen’. In hun online groep schrijven ze dan weer: ‘dikke wijven zijn ranzig. Als je als jonge vrouw overgewicht hebt, plaats je jezelf buiten de samenleving. We eisen als samenleving immers niet veel van vrouwen: een goede moeder zijn en zichzelf verzorgen, er goed uit zien. Mannen worden terecht hogere standaarden opgelegd enkel zo gaan we vooruit’.

  Het is verschrikkelijk om te zien dat de klassieke rolpatronen, waar we bij Vrouw & Maatschappij dagelijks zo hard tegen vechten, toch nog ingang vinden bij deze beweging. Niet alleen propaganderen ze dat vrouwen moeten voldoen aan het heersend schoonheidsideaal, maar ook dat vrouwen niet op dezelfde positie kunnen (én mogen) staan als mannen. Ze hebben duidelijk geen kaas gegeten van (gender)gelijkheid, nochtans één van de fundamentele waarden van onze samenleving.

  Ook iedereen die nog maar een beetje afwijkt van de volgens hen bepaalde norm, moet het ontgelden. Hierbij creëren zij een polariserend klimaat waarbij ze tegelijkertijd zichzelf voordoen als de redder van onze samenleving. Wij zijn het hier fundamenteel mee oneens en beschouwen deze werkwijze en gedachtegoed bovendien gevaarlijk.

  Bedankt Schild en Vriend om nogmaals aan te tonen waarom vrouwenbewegingen vandaag nodig zijn, waarom we moeten blijven strijden voor een inclusieve samenleving waar (gender)gelijkheid hoogtij viert. Bedankt om ons het vuur nogmaals aan de schenen te leggen. Jullie eisen dan niet veel van vrouwen, maar je kan er van op aan dat wij veel zullen blijven eisen voor ons en andere minderheden. En jullie bescherming hebben we daarbij niet nodig.

  lees meer ...
 • CD&V on Tour in Diepenbeek (04-09-2018)

  Met een 10-tal dames zette Liesbeth Maris de #Stemvrouw - actie in de kijker in Diepenbeek

  lees meer ...
 • Inzameling schoolmateriaal V&M Dendermonde (22-08-2018)

  V&M Dendermonde zamelde schoolmateriaal in voor kansarme kinderen.

  lees meer ...
 • Zomervacatures (02-08-2018)

  Deze zomer zijn er verschillende interessante vacatures waarvoor we even je aandacht vragen.

  lees meer ...
 • SOS-palen en slimme verlichting in Leuven (24-07-2018)

  SOS-palen en slimme verlichting moeten het veiligheidsgevoel in Leuven verhogen

  lees meer ...
 • Aandacht voor verlichting in Brussel (12-07-2018)

  V&M Brussel en CD&V Anderlecht deelt lichtjes uit om aandacht te vragen voor voldoende straatverlichting.

  lees meer ...
 • Sacochewerpen te Roeselare (25-06-2018)

  V&M Roeselare organiseerde voor de 3de maal "het Kampioenschap Sacochewerpen". De opbrengst gaat naar het Inloophuis Oncologische Patiënten!

  lees meer ...
 • Wie juist zoekt, die vindt (politica's) (12-06-2018)

  Vrouwen zijn even bekwaam als mannen om aan politiek te doen! Toch zien we dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn.

  lees meer ...
 • Genderslim Lichtplan van V&M Roeselare (28-05-2018)

  Bekijk de campagne van V&M Roeselare voor een genderslim lichtplan

  lees meer ...
 • Zij Blij-dag 2018 (14-05-2018)

  Zij Blij-Dag 2018
  Maak van haar vrije tijd een lokale #prioriTIJD!
  Vrouw & Maatschappij – CD&V politica vraag extra aandacht voor de vrijetijdsbesteding van vrouwen op lokaal niveau.


  Brussel, 13 mei 2018, Vrouw & Maatschappij – CD&V politica (V&M) organiseert elk jaar op Moederdag haar Zij Blij-Dag waarbij ze specifiek aandacht vraagt voor een betere combinatie van arbeid, zorg en gezin. Dit jaar eist V&M aandacht voor de vrijetijdsbestedingsnoden van vrouwen en deelt V&M symbolisch tijd uit aan vrouwen. Deze staat immers sterk onder druk omdat vrouwen nog steeds het leeuwendeel van de huishoudelijke taken op zich nemen, vaak naast een carrière. V&M wil dat de lokale besturen gezinsondersteunend werken en een preventief gezondheidsbeleid voeren dat zich richt op vrouwen en hun (tijds)noden.

  lees meer ...
 • CAPTIONTHIS (06-05-2018)

  Over de impact van de sociale media op het leven van vrouwen. Hoe kunnen we sociale media gebruiken om vrouwen te empoweren? Hoe kan het politiek beleid efficiënter werken om cyberbulling te bestrijden? Op welke manier heeft sociale media een impact op de mentale gezondheid en het zelfbeeld van vrouwen? Dit zijn allemaal zaken die we zullen behandelen met boeiende sprekers en interessante workshops.

  lees meer ...
 • Gelijkheid m/v ook op de lijsten? (18-04-2018)

  Vrouw & Maatschappij – CD&V politica heeft zware bedenkingen bij de lijstvorming in Antwerpen en de keuze voor een ultraorthodoxe jood. V&M is al 44 jaar lang actief als politieke vrouwenbeweging binnen de CD&V maar ook ver daarbuiten. Vrouw & Maatschappij zorgt ervoor dat binnen de CD&V het aspect van gendergelijkheid niet uit het oog wordt verloren. Daarom eist V&M vandaag opheldering uit Antwerpen wat betreft Aron Berger en zijn mogelijke plaats op de lijst.

  “V&M zou het ten zeerste betreuren dat er in Antwerpen zou gekozen worden voor een kandidaat die een fundamentele andere visie heeft op onze samenleving die niet strookt met onze basis V&M-waarden.”, aldus nationaal voorzitter Liesbeth Maris. Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema’s, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M niet denkbaar. “We moeten ten alle tijden de verworven gelijkheden tussen vrouw en man blijven verdedigen” aldus voorzitter Liesbeth Maris.

  lees meer ...
 • Kandidatendagen (26-03-2018)

  Kom V&M bezoeken op de kandidatendagen.

  lees meer ...
 • Verslag Kick-off verkiezingscampagne (09-03-2018)

  Onder de slogan ‘Kies voor evenwicht #stemvrouw’ gaf V&M op Internationale Vrouwendag 8 maart het startschot van haar verkiezingscampagne in het Vlaams Parlement.

  Dit evenement was de ideale gelegenheid voor (nieuwe) kandidaten om kennis te maken met elkaar en ervaren politicae. Zo’n 120 deelnemers maakten kennis met V&M’s jongste campagne en konden uitgebreid ervaringen en kennis uitwisselen.

  lees meer ...
 • Klaar voor de sprong? Versterk je politiek profiel als vrouw (08-03-2018)

  Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2018, geeft V&M het startschot van haar
  verkiezingscampagne met een knallend event voor ALLE VROUWEN die een politiek engagement opnemen, welke vorm dit ook mag aannemen!

  lees meer ...
 • #Sjerpendag (08-03-2018)

  Draagt zij vanaf nu de sjerp?
  Meer pariteit in het lokaal beleid
  #sjerpendag

  lees meer ...

Over ons

Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen. V&M neemt standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten. We doen dat zowel binnen de structuren van de CD&V als op het politieke forum.Vrouw & Maatschappij:
 • laat je proeven van de politiek
 • houdt je op de hoogte van wat je aanbelangt
 • helpt je groeien
 • breidt je netwerk uit
Lees meer

Fotogalerij

Meer foto's

Activiteiten


Toon alle activiteiten


Engageer je!