V&M Kempen Ontbijtlezing

ONTBIJTLEZING OVER WOON -EN ZORGNODEN VAN OUDEREN

18 februari 2017

Lieve Heurckmans, voorzitster V&M Kempen, Hugo Ceulemans , voorzitter CD&V-Senioren Kempen en federaal Kamerlid Griet Smaers sloegen met V&M leden uit Mol, Geel, Olen en Herentals de handen in elkaar en organiseerden op zaterdag 18 februari 2017 een smakelijk ontbijtgesprek met minister Jo Vandeurzen rond de woon- en zorgnoden van ouderen. Maar liefst 160 mensen brachten zij bij elkaar. Knap voorbeeld van een uitmuntende samenwerking tussen geledingen!

Na een stevig ontbijt gaf Jo Robrechts van Triamant zijn visie op een vernieuwd, integraal, woon- en zorgconcept. Klaartje Theunis van Zorgnet-Icuro vulde aan met concrete info over de prijs, mogelijke reservering, criteria en zorgaanbod van assistentiewoningen. 

Het panelgesprek met minister Jo Vandeurzen, Griet Smaers, Karine Moykens, Bart Van Der Auwera en Eric Nysmans ging dieper in op enkele interessepunten.

*     De capaciteit woonzorgeenheden en ouderenzorg zal in de toekomst verder worden uitgebreid.  Naast residentiële zorg zullen
thuiszorg,buurtzorg, dagopvang en aanvullende diensten steeds belangrijker worden. 

*     Er zal meer op de erkenning (zorgerkenning) van assistentiewoningen worden ingezet. 

*     Griet Smaers benadrukte de nood aan extra woonzorgcapaciteit die betaalbaar blijft ook voor de meest kwetsbaren en de nood om in te zetten op een integraalnetwerk en aanbod van wonen en zorgen. Een woonzorgcentrum staat niet op zich maar middenin een volledig aanbod van aanvullende diensten en andere woongelegenheden.
Samenwerkende zorgnetwerken zullen in de toekomst een belangrijke rol moeten spelen.

*    Zorguitbreiding naar specifieke doelgroepen, zoals mindervaliden, chronisch zieken en psychiatrische patiënten kreeg ook de nodige aandacht met de vraag om hier blijvend werk van te maken.

Regionaal V&M-voorzitster Lieve Heurckmans dankte na afloop de panelleden met een mand lokale Kempense lekkernijen/streekproducten, een attentie die zeker (ook letterlijk) gesmaakt zal worden.

Contact: Lieve Heurckmans, voorzitster V&M regio Kempen 0496/65.18.08