Zij Blij-dag 2017

Zij Blij-actie 2017: Meer kansen voor sterkere eenoudergezinnen!

Een evenwichtige combinatie van zorg, arbeid en gezin is één van de grote uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Het zijn echter niet enkel tweeoudergezinnen voor wie de combinatie werk-zorg-gezin niet altijd even vlot loopt. Voor de steeds grotere groep van eenoudergezinnen is het combineren van werken en het gezinsleven en zo mogelijk een nog grotere uitdaging. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica wil daarom met deze Zij Blij-actie focussen op alleenstaande ouders en hoe dat zij een job (beter kunnen) combineren met de zorg voor kinderen. Want een alleenstaande ouder is zowel kostwinner, als verzorger als opvoeder. Het op je eentje combineren van deze drie rollen vraagt enorm veel respect, maar ook extra ondersteuning en kansen.

Eenoudergezinnen in Vlaanderen

België telde enkele jaren geleden al maar liefst 465.000 eenoudergezinnen, waarvan 218.500 in Vlaanderen. Onderzoek toont echter aan dat het aantal alleenstaande ouders groeit. De federale overheid schat dat Vlaanderen in 2060 285.000 eenoudergezinnen zal tellen. Het is dan ook hoogtijd om onze samenleving en ons gezinsbeleid mee af te stemmen op de noden van eenoudergezinnen en niet op enkel die van gezinnen met twee ouders.

Nochtans hebben beleidsmakers niet altijd even veel aandacht voor de situatie en uitdagingen van eenoudergezinnen. We zien de alleenstaande ouders enkel opduiken in de armoedecijfers en af en toe als doelgroep in het armoedebeleid. Alleenstaande ouders lopen immers een heel hoog armoede risico: maar liefst 35,7% van hen loopt het risico om in armoede te leven. Dit in vergelijking met ‘slechts’ 14,9% van alle Belgen of bijvoorbeeld 9,3% van de tweeoudergezinnen met 2 kinderen (EU-SILC, 2015).

Alleenstaande ouders zijn echter veel meer dan een armoedestatistiek. Ze zijn een poel van talent die nog veel te weinig wordt aangeboord. Het zijn kansenzoekers die geconfronteerd worden met verschillende moeilijkheden of drempels tegelijk, vaak zelfs drempels die elkaar bovendien versterken. Het is daarom essentieel dat het beleid zich in de eerste plaats een alleenstaandereflex eigen maakt: ze moet bij elke maatregel nagaan of deze alleenstaande ouders niet benadeelt. 

In de tweede plaats moet er volop worden ingezet op het ondersteunen van eenoudergezinnen en op het bieden van extra kansen aan de ouder en de kinderen. Een van de sleutels tot het versterken van eenoudergezinnen is door hen financieel weerbaarder en sterker te maken en dit door middel van een job. Werk is voor veel mensen immers de belangrijkste bron van inkomsten. Werk helpt armoede tegen te gaan. Wie werkt, heeft ‘slechts’ 4,6% kans om in armoede te belanden. Iemand zonder werk loopt een armoederisico van 40,5% (EU-SILC, 2015). Maar werk zorgt ook voor sociale contacten. Het verbindt mensen en het zorgt voor integratie en erkenning in de maatschappij. Werk laat mensen toe hun talenten en competenties te ontwikkelen en deze te tonen. Sociaal isolement en een laag zelfbeeld zijn net twee van de grote pijnpunten in het dagelijkse leven van een alleenstaande ouder (MIRIAM, 2016). Het hebben van werk zou hen met andere woorden op meerdere vlakken tegelijk vooruit helpen en versterken. 

Kortom, als het voor één doelgroep essentieel is om werk te maken van een duurzame en goede combinatie arbeid-zorg-gezin, dan is het wel voor de alleenstaande ouders. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica schuift met deze Zij Blij-actie daarom meerdere beleidsvoorstellen naar voren die net deze extra kansen en ondersteuning aan alleenstaande ouders geven. Want wij willen samen werk maken van meer kansen voor sterkere eenoudergezinnen.


Speel mee met ons kansenbord!

Om haar vraag voor extra kansen en ondersteuning voor eenoudergezinnen kracht bij te zetten, voert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica lokaal actie. We trekken de straat op met een heus kansenbord! Dit levensgroot gezelschapsspel geïnspireerd op het klassieke ganzenbord doet de spelers nadenken over de uitdagingen van eenoudergezinnen. Maar ook het positieve effect en de extra kansen die een ondersteunend beleid alleenstaande ouders biedt. Zo maken wij samen de mensen uit jouw straat, op jouw buurtfeest, aan jouw sportclub of op de markt bij jou in de gemeente alvast de alleenstaandereflex! Wil jij samen met jouw V&M-afdeling de Zij Blij-actie organiseren? Bestel je actiemateriaal via deze link.

Als V&M-voorzitster kan je via het Intranet ook het praktisch draaiboek en het inhoudelijk dossier raadplegen.


Bekijk de foto's van de lokale acties op onze facebookpagina en op onze website onder bewegingswerk of op de fotoalbum