Zij Blij-dag

De evenwichtige combinatie zorg, arbeid en gezin is één van de grote uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdienersgezinnen wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch. De vraag naar alternatieve maatregelen om deze moeilijke combinatie te verlichten dringt zich op. 

Rond Moederdag en de Internationale Dag van het Gezin plaatsen we de combinatie van gezin, arbeid en zorg centraal.

Zij Blij-actie 2018: Maak van haar vrije tijd een lokale #prioriTIJD!

Klik hier voor de foto's van de acties van 2018

Klik hier voor het persbericht

 

 

Het koepelthema van de Zij Blij-dag krijgt jaarlijks een andere invulling. Thema’s uit het verleden zijn: het zorgplafond  (2011), de gezinsvriendelijkheid van de werkvloer  (2012),  werk en gezin combineren, een zorg voor iedereen (2013), het ZEN-model: Zorg – Evenwicht – Nieuwe man (2015) en het verplicht vaderschapsverlof (2016). Dit jaar vragen we aandacht voor de combinatie zorg, arbeid en gezin van  alleenstaande ouders  (2017).

Klik  hier voor foto's van de voorbije acties.