Actie voor regering in genderbalans

Maandag 23 september 2019 zal er geen Septemberverklaring worden afgelegd in het Vlaams Parlement. De onderhandelingen lopen wel op hun laatste benen en dus zal ook de verdeling van de ministerposten niet lang meer op zich laten wachten.

De Vrouwenraad en haar partnerorganisaties hebben daarom een alternatieve Septemberverklaring voorbereid, waarmee ze aanstaande maandagochtend actie voeren aan de hoofdkwartieren van N-VA (10.30u) CD&V (11u) en Open VLD. Met de slogan ‘Let’s make it fifty-fifty’ dringen we er bij de betrokken partijen op aan dat de nieuwe Vlaamse regering evenveel vrouwen als mannen zal tellen.

Afgelopen maand juni werd er in een open brief aan de regeringsonderhandelaars (als bijlage) al gevraagd om te zorgen voor paritaire (m/v) regeringen. De Vrouwenraad en de vrouwenbewegingen Vrouw & Maatschappij – CD&V politica, zij-kant, Open VLD Vrouwen, GenderNet (Groen), Marianne (PVDA) en Vrouw & Vrijheid zetten hun handtekening onder de open brief. “De vervrouwelijking van onze parlementen kwam er ook niet vanzelf, maar was het resultaat van politieke wil, visie en ambitie. Ook nu is het een kwestie van politieke wil. De wil om een regering te vormen die vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigt. De wil ook om op een goede manier aan politiek te doen. Want evenwicht in de politiek draagt bij tot een betere en meer evenwichtige besluitvorming”, luidde het toen.    

Het is niet de eerste keer dat er een ‘Let’s make it fifty-fifty’ actie gevoerd wordt. Bij de regeringsonderhandelingen in 2014 ondertekenden zowel de voorzitters van Groen, sp.a, Ecolo, CD&V en Open VLD de oproep om bij de vorming van de regeringen en kabinetten voor een genderbalans te gaan. Helaas werd de daad toen niet bij het woord gevoegd. Straffer nog, ten opzichte van 2010 gingen we er in de vorige legislatuur op achteruit.  De vorige Vlaamse regering telde na het vertrek van Joke Schauvliege slechts 30 % vrouwen (drie vrouwen en zes mannen) en de laatste federale regering (Michel II) amper 23 % vrouwen (drie vrouwen en tien mannen). Het kernkabinet was zelfs uitsluitend een mannenclub. Dit zijn beelden die lijken te dateren uit een ander tijdperk!

Dat een 50-50 regering geen utopie is, bewees de Brusselse hoofdstedelijke regering. Zij scoorde vorige legislatuur met evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers. 

Nu de ministerposten verdeeld gaan worden, is het tijd om het geheugen op te frissen. We verwachten dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een Vlaamse regering in balans. Geen excuses, want #hetis2019.