V&M reikt eerste Diva Label uit

PERSBERICHT - 10 november 2015

Vrouw & Maatschappij reikt eerste Diva Label uit


Op dinsdag 10 november 2015 reikte Vrouw & Maatschappij – CD&V politica haar eerst Diva Label uit aan een onderneming die aandacht schenkt aan werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers.
Diva staat voor Doelbewust Investeren in Vrouwelijke Arbeidskrachten. Met dit label wil Vrouw & Maatschappij – CD&V politica ondernemingen en organisaties in de kijker plaatsen die aandacht schenken aan werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers. Binnen de context van de rondetafelconferentie over werkbaar werk van Minister Kris Peeters, die volgende week zal plaatsvinden, wil V&M een hoognodig genderaspect in het debat aanbrengen.

We moeten langer aan het werk blijven, zoveel is duidelijk. Zowel bij mannen als vrouwen is België bij de koplopers in Europa wat betreft arbeidsduurvermindering, vooral naar het pensioen toe. Het aandeel personen dat deeltijds werkt stijgt spectaculair vanaf de leeftijd van 50, vooral bij vrouwen. Daar werkt 49,3% deeltijds tegenover 14,6% van de mannen. De Belgische loopbanen zijn dan ook enkele jaren korter dan het Europees gemiddelde. De gemiddelde duur van een vrouwelijke loopbaan bedraagt 29,6 jaar (Europees gemiddelde: 32,2 jaar). Voor een man betreft het een gemiddelde loopbaan van 33,4 jaar, tegenover het Europees gemiddelde van 36,3 jaar.

Binnen deze context vormen vrouwelijke 50+’ers een uitzonderlijke categorie, aangezien deze met specifieke uitdagingen geconfronteerd worden. “Vrouwen treden over het algemeen sneller uit de arbeidsmarkt, onderbreken hun loopbaan vaker en worden geconfronteerd met de gevolgen van fysiek en emotioneel zwaar werk dat eigen is aan de sectoren waarin ze werken. V&M vraagt hier al decennialang aandacht voor en wil een genderaspect aanbrengen in het debat rond werkbaar werk”, aldus Vrouw & Maatschappij voorzitter Els Van Hoof.

Op dit moment wordt het potentieel van 50+’ers schromelijk onderschat. “Slechts 39% van de werkgevers in België heeft een actief beleid om oudere werknemers aan te trekken en te behouden”, stelt Els Van Hoof. Maatregelen die als doel hebben deze groep langer aan het werk te houden, vertalen zich veelal in een ontziebeleid, waarbij getracht wordt de negatieve aspecten van een job te verminderen. Er wordt echter te weinig ingezet op een ontplooibeleid, waarbij het potentieel van werknemers wordt aangesproken en waarvan het bewezen is dat mensen nog langer en met meer enthousiasme aan het werk blijven.

Proficiat aan Ons!

Ons is een netwerk van organisaties en verenigingen dat een brede waaier aan dienstverlening ontwikkelt die vrouwen in hun dagelijkse zorg ondersteunt. Zo’n 8.000 mensen zijn er aan de slag, voornamelijk vrouwen. Op basis van een uitgebreide vragenlijst die naar verschillende ondernemingen en organisaties werd verstuurd, werd Ons geselecteerd als eerste die het eerste Diva Label in ontvangst mocht nemen. En dit komt door de visie die ze aanhangen. Ons streeft naar “respect voor de persoon en het gezin van onze medewerkers, waarbij het belangrijk is dat iedere medewerker de mogelijkheid krijgt om de juiste balans te vinden tussen werk, gezin en vrije tijd”. Ons zorgt er voor dat elke werknemer zijn of haar loopbaan in eigen handen kan nemen.

“Bij Ons hebben mensen zin om lang aan het werk te blijven. En dat komt ongetwijfeld door de ontplooimaatregelen die de organisatie hanteert” zegt Els Van Hoof. Dit vertaalt zich onder andere in verschillende instrumenten die peilen naar de werkdruk bij de werknemers. Landelijke Thuiszorg maakt bijvoorbeeld bij het jaarlijkse functioneringsgesprek gebruik van de ‘knipperlichtmeter’ om knelpunten in het functioneren bespreekbaar te maken. Voor de regioverantwoordelijken werken zij met een ‘werkbaarheidsmonitor’. Puuur gaat voor haar huishoudhulpen van start met de ‘werkbaarheidsscan’ die peilt naar de werkbaarheid van het werk. Verder hanteert Ons het systeem van ‘mentorschap’ en ‘peter-en meterschap’ waarbij oudere werknemers nieuwe werkkrachten opleiden. Zowel intern als over de verschillende organisaties heen zijn er mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling: een poetsvrouw volgt een opleiding tot verzorgende; een administratief medewerker met een tijdelijk vervangingscontract in de ene organisatie kan vervolgens voor onbepaalde duur aan het werk in een andere; een huishoudhulp gaat op oudere leeftijd aan de slag als oppasser voor zieke kinderen, … En deze flexibiliteit en investering in de werknemers houdt het werk werkbaar. 
Ontziemaatregelen worden ook toegepast bij Ons, vooral dan voor die werknemers die fysiek uitdagende jobs hebben. Een tewerkstelling op maat houdt rekening met de levensfase en de noden van de werknemer. Opvallend is het systeem van leeftijdsverlofdagen voor oudere werknemers, naast de traditionele tijdskredieten en landingsbanen. Verder kunnen werknemers een beroep doen op gezinsondersteunende diensten en wordt een gezonde levensstijl aangespoord. 

Monique Swinnen, voorzitter van vier organisaties binnen Ons, mocht het eerste Diva Label in ontvangst nemen. “Onze kracht is dat we luisteren naar wat onze werknemers belangrijk vinden, zodat ze zelf ook bewuster met hun loopbaan omgaan”. 

Vrouw & Maatschappij zal in de komende maanden meerdere Diva Labels uitreiken en hiermee de aandacht vestigen op de noodzaak van werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers. Met het oog hierop zullen concrete beleidsvoorstellen overgemaakt worden.