Europese Verkiezingen

    
Brigitte Balfoort - Brigitte Mouligneau - Liesbeth Maris - Cindy Franssen - Marianne Thyssen - Liesbeth Claesen - Amina Lutumba Ndoy - Charis Kamoen -Trees Van Eykeren 

Wat hebben de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse kolenarbeiders met elkaar gemeen? Zij konden als eerste proeven van een mini-Europese samenwerking. Een samenwerking die zich ondertussen uitstrekt over bijna het ganse Europese continent. Maar, ook al waren het vooral economische motieven die de Europese lidstaten samen brachten, toch heeft de Unie van in het begin ook altijd een sociale dimensie gehad. Om u een (héél) korte geschiedenisles te geven: de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de verhoging van de levensstandaard en gendergelijkheid lagen al in het Verdrag van Rome verankerd. We spreken hier over 1957!

Ook al zijn we allemaal EU-burgers, toch lijken andere Europeanen soms veraf. Maar over de landsgrenzen, regio’s en culturen heen, worstelen Europese vrouwen en mannen met dezelfde dagdagelijkse beslommeringen en stellen ze collectief dezelfde vragen: hebben mijn kinderen plaats in de kinderopvang? Hoe vind ik een goede job? Hoe zorg ik voor mijn ouder wordende moeder? Ook de moeilijke combinatie tussen betaald en onbetaald werk stelt zich in elk Europees huishouden. Het kan u verbazen, maar het Europese beleid speelt in deze materies een grote rol. Zopas nog werd een richtlijn van onze eigen Eurocommissaris Marianne Thyssen goedgekeurd, die een minimum van 10 dagen vaderschapsverlof in álle lidstaten garandeert!

Als Eurocommissaris en CD&V-politica verzette Marianne Thyssen werkelijk bergen om het sociale gelaat van Europa op te poetsen. Zij tekende de ‘sociale pijler’ van Europa uit, die ervoor moet zorgen dat Europa niet alleen op economisch vlak maar ook op sociaal vlak erop vooruit gaat. Als een kompas geeft de sociale pijler sinds 2017 richting aan wanneer het gaat over gelijke kansen, toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden, duurzame sociale zekerheid, maar ook een gezonde work-life balance. Een goede job en een volwaardig gezinsleven zijn voor een Kroatische dokter, een Bulgaarse bediende en een Roemeense ondernemer toch even belangrijk?

CD&V zet in op levenskwaliteit, in Vlaanderen maar ook in Europa. Lijsttrekker Kris Peeters gaat samen met de andere CD&V kandidaten op de Europese lijst voor een warm, sterk en slim Europa. In eigen land zette Kris Peeters zich als minister van werk ten volle in om mensen beter te ondersteunen in de combinatie tussen hun werk enerzijds en het opnemen van zorgtaken anderzijds. Door de wet werkbaar werk wordt het verlenen van zorg bijvoorbeeld beter afgestemd op een job, via onder meer de mogelijkheid tot telewerk, glijdende werkuren en deeltijds werk. Als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen neemt hij zijn engagement nu op naar álle EU-burgers. 

Maar we zijn ook bijzonder fier op onze vrouwelijke kandidaten. Hoe je het ook draait of keert, politiek wordt anno 2019 nog steeds gedomineerd door mannen. En niet in het minst op Europees niveau, waar we het met 36.2% vrouwelijke Europese parlementsleden en 32.1% vrouwelijke eurocommissarissen moeten stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkere vertegenwoordiging van vrouwen op álle bestuursniveaus gendergelijkheid ten goede komt. Europese vrouwen worden nog steeds geconfronteerd met een genderkloof, zowel thuis als op het werk. Om het met cijfers te zeggen: in de EU hebben vrouwen vier keer meer dan mannen een deeltijdsbaan (32.1%), is er een pensioenskloof van gemiddeld 37.6%, en een loonkloof van gemiddeld 16.3%. En voor wie dacht dat België het op het vlak van gendergelijkheid zoveel beter doet dan het Europese gemiddelde, die komt bedrogen uit. De gendergelijkheidsindex voor Europa geeft ons land een score van 70.5 terwijl het gemiddelde 66.5 bedraagt. De hoogste score, en dus de meeste gendergelijkheid, vinden we in Zweden (82.6).

Om de combinatie tussen werk en gezin leefbaar te maken, zijn het doorgaans de vrouwen die ervoor kiezen om (deeltijds) thuis te blijven. Deeltijds werk heeft zowel voor een Belgische, als een Ierse, als een Griekse vrouw zware gevolgen op het vlak van carrièremogelijkheden, financiële onafhankelijkheid, opbouw van sociale rechten en pensioen. Wij bouwen verder op het werk van Marianne Thyssen, en gaan voor een gezondere balans tussen werk, zorg en privéleven voor álle Europeanen. Want buitenhuis werk moet combineerbaar zijn met een gezin, zowel voor mannen als voor vrouwen. En we gaan ook verder. We vragen aan Europa dat wie hetzelfde werk op dezelfde plaats doet, dat die hetzelfde loon krijgt. We willen geen sociale dumping en pleiten voor minimumlonen zodat we de concurrentie tussen de Europese landen onderling tegengaan. CD&V wil sociale inclusie voor iedereen, zeker de meest kwetsbaren. Vergeet ook niet dat we één derde van onze Vlaamse jongeren op Erasmus willen sturen. Want wat is er beter voor de Europese gedachte dan te verbroederen over een Belgisch bier met een Sloveense medestudent op een Tsjechisch pleintje?

Wat hebben een Spaanse office manager, een Poolse verkoopster en een Vlaamse leerkracht gemeenschappelijk? Alle drie hebben ze recht op een leven waarbij ze zich voluit kunnen smijten in hun job en toch ook kunnen genieten van hun familie en vrienden. Daar hebben we een warm, sterk en slim Europa voor nodig. Daar gaat CD&V voor.


  

  


  

  


Effectieven:
       

Opvolgers:
  


Related news:

Gelijk loon voor gelijk werk

Gelijke onderwijskansen

Arbeidsparticipatie

STEM-richtingen

Gendergelijkheid op school

Meer steun voor alleenstaande ouders

Een einde aan seksueel geweld

Flexibele kinderopvang

Recht van Antwoord: Hilde Crevits

Quotes

Mannen stemmen voor mannen, vrouwen stemmen voor mannen en vrouwen

Analyse verkiezingsresultaten

Lijsttrekker Europese lijst:
Kris Peeters
Deze vrouwen staan voor u klaar op de Europese lijst:

EFFECTIEVEN:

Franssen Cindy - Oudenaarde
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Nationaal ondervoorzitter CD&V

Balfoort Brigitte - Brugge
Etiquetteconsultant
Gemeenteraadslid

Mouligneau Brigitte - Haacht
Transitiemanager
Gemeenteraadslid

Lutumba Ndoy Amina - Dilbeek
Motivationeel spreker alleenstaande moeders
Oprichter vzw "De Opgeluchte Ouders"

Van Eykeren Trees - Assenede
Kabinetsmedewerker minister Geens
Gemeenteraadslid

Thyssen Marianne - Oud-Heverlee
Eurocommissaris
Lijstduwer


OPVOLGERS:

Maris Liesbeth - Houthelen-Helchteren
Parlementair medewerker
Nationaal voorzitter Vrouw & Maatschappij
Gemeenteraadslid 

Kamoen Charis - Hoogstraten
Apotheker
Medezaakvoerder Wijndomein Hoogstraten

Claesen Liesbeth - Keerbergen
Beleidsmedewerker FOD Buitenlandse Zaken
Toekomstig schepen