Zweedse coalitie voor het Scandinavisch model?

PERSBERICHT - 27 augustus 2014

Gaat de Zweedse coalitie voor het Scandinavisch model: 

een vrouw in de Europese Commissie?

Vrouw & Maatschappij steunt kandidatuur van Marianne Thyssen

België heeft nog niemand voorgesteld Europees Commissaris. Verschillende namen doen de ronde, maar voor Vrouw & Maatschappij is de keuze duidelijk. Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij: “Wij steunen de kandidatuur van Marianne Thyssen. Haar capaciteiten en expertise worden gewaardeerd over de partijgrenzen heen in binnen- en buitenland. Bovendien heeft België, toch één van de stichtende leden van de Europese Unie, nog nooit een vrouwelijke Commissaris gehad.”

Een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de besluitvorming is al lang een pijler van de werking van Vrouw & Maatschappij. Maar het is ook een nieuwe internationale trend. David Cameron en de Franse premier Valls gaven bij de reshuffle van hun regering vooral kansen aan vrouwen. Jean-Claude Juncker zoekt actief naar vrouwen voor zijn Commissie.

“Het is afwachten of de Zweedse coalitie mee gaat met die trend. Als ze zich niet alleen in naam, maar ook in daden laat inspireren door Scandinavië is de kandidatuur van Marianne Thyssen als Belgisch Europees Commissaris vanzelfsprekend. De Scandinavische landen staan aan de top op het vlak van gelijke kansen. Een Zweedse coalitie die de eerste Belgische vrouw voordraagt voor de Europese Commissie, het zou een symbolische keuze zijn. Maar het zou vooral de keuze zijn voor een kandidaat met de juiste competenties,” besluit Els Van Hoof.