Loonkloof

28 juni 2016

Loonkloof

“De loonkloof daalt, maar deeltijds werk blijft vrouwen de das om doen.” Met die woorden maakte het IGVM vandaag haar onderzoek over de Belgische loonkloof wereldkundig. De daling stemt echter niet tot veel vreugde: de kloof op basis van het uurloon is in vergelijking met vorig jaar 1% gedaald. De loonkloof op jaarbasis blijft hoog, namelijk 21%!

Het IGVM wijst vooral naar het deeltijds werken van vrouwen als de voornaamste verklaring voor de ongelijkheid. De dieperliggende oorzaak is de ongelijke verdeling van zorgtaken. Volgens het laatste Tijdsbestedingonderzoek spenderen vrouwen bijna 10 uur per week meer aan gezinstaken dan mannen. Als wij er niet in slagen om de zorgtaken binnen het gezin op een eerlijkere manier te verdelen, dan zullen deze genderstereotypen vrouwen blijven parten spelen op de arbeidsmarkt.

Laten we daarom met zijn allen die hardnekkige loonkloof, het reinste bewijs dat mannen en vrouwen vandaag letterlijk nog niet gelijkwaardig zijn in onze maatschappij, met man/vrouw en macht bestrijden. Laten we eveneens en met evenveel kracht de strijd aanbinden tegen de dieperliggende genderongelijkheden.


Related standpunten:

Loonkloof