Vanaf vandaag werken vrouwen gratis

17 oktober 2016

Vanaf vandaag werken vrouwen gratis

Vanaf vandaag wordt de werkende Belgische vrouw tot het einde van het jaar niet meer betaald. Voor de rest van 2016 werken wij gratis. Omdat we vrouwen zijn. De loonkloof is een hardnekkig fenomeen. Volgens het rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen uit 2016, verdienen vrouwen op jaarbasis 21 procent minder dan mannen. 79 procent van hetjaar 2016 zit er vandaag op. Enkel mannen krijgen voor de rest van het jaar nog het loon waar ze recht op hebben.

Deeltijds werk

Een van de belangrijkstefactoren is het vele deeltijds werken. Loon naar werk, hoor ik u zeggen? De meeste vrouwen moeten maar niet vrijwillig deeltijds gaan werken?

Helaas is het niet zo simpel. De overgrote meerderheid van de vrouwen die deeltijds werken(in totaal 43,7 procent) geven aan dat ze dit doen omwille van de combinatie arbeid, zorg en gezin. We stellen vast dat naarmate vrouwenmeer kinderen hebben ze vaker deeltijds gaan werken. Bij mannen is dat verband er niet. Slechts 8,3 procent onder hen werkt deeltijds. Met een anderhalf-verdienersmodel komt het hier op neer: vrouwen zorgen en werken een beetje, mannen werken en zorgen een beetje. Bovendien geeft bijna 45 procent van de Vlaamse vrouwen met zorgverantwoordelijkheden(voor kinderen of anderen) aan dat ze volledig inactief zijn of deeltijds werken enkel en alleen omdat ze geen gepaste opvang vinden of kunnen betalen.

De echte oorzaak voor de loonkloof is het feit dat onze samenleving nog steeds gestuurd wordt door clichématige en achterhaalde genderrollen.
Zelfs indien we het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen vergelijken, is er nog steeds een loonkloof van 8 procent. Een deel van dit verschil kunnen we toeschrijven aan horizontale en verticale segregatie. Vrouwen bekleden disproportioneel meer jobs met lagere lonen (verkoop, zorg, schoonmaakdienst) en botsen vaker tegen het glazen plafond. Deze segregatie verklaart echter niet eens de helft van de loonkloof van 8 procent. Conclusie? Als vrouw moet je blijkbaar niet hetzelfde loon verdienen voor hetzelfde werk, simpelweg omdat je vrouw bent.

Loonkloof als symptoom

Het niet ten volle benutten van het vrouwelijk potentieel op onze arbeidsmarkt is puur verlies.
De loonkloof is een veelkoppig monster eerder dan een eenduidig probleem. Vrouwen genieten minder extra legale voordelen en opleidingen.Ze bouwen veel minder sociale rechten op, waardoor ze vandaag maar liefst 40 procent minder pensioen krijgen dan mannen. 1 op de 3 alleenstaande moeders moet weten rond te komen met een inkomen onder de armoedegrens. Bijna 1 op de 8 vrouwen loopt in Vlaanderen het risico om in de armoede terecht te komen. Voor mannen is dit 1 op de 10. De loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft ook een impact op onze economie. Onderzoek toont aan dat een gendergelijkere samenleving een veel sterkere economie heeft. Het niet ten volle benutten van het vrouwelijk potentieel op onze arbeidsmarkt is puur verlies.

Sinds het principe van gelijk loon voor gelijk werk als basisbeginsel van de EU werd verankerd in het Verdrag van Rome in 1957, nu bijna 60 jaar geleden, hebben we al een lange weg afgelegd. Sinds 2012 hebben we in België een Loonkloofwet die op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau de strijd aanbindt met de loonkloof. Hoewel de wet een zeer belangrijke stap is om de loonkloof bespreekbaar te maken en op de agenda te zetten van de sociale partners, moeten we erkennen dat er meer aan de hand is.

De echte oorzaak voor de loonkloof is het feit dat onze samenleving nog steeds gestuurd wordt door clichématige en achterhaalde genderrollen.

De oplossing? De overheid dient mannen en vrouwen te stimuleren om op een gelijkwaardige manier zorgtaken op te nemen. Breid het geboorteverlof voor vaders en meeouders uit en maak een deel verplicht, zoals dat voor moeders al het geval is. Uitkeringen voor ouderschapsverlof moeten op 80 procent van het laatste brutoloon liggen. Sta een genderbonus toe, een maand extra ouderschapsverlof, indien beide ouders het verlof opnemen. Bied werknemers een cafetariaplan aan, waardoor ze extralegale voordelen kunnen omruilen voor iets waar ze op dat moment behoefte aan hebben, zoals tijd. Voorzie meer flexibele en betaalbare kinderopvang.

Het resultaat? Stereotypeverwachtingen over vrouwen op de werkvloer zullen verdwijnen. Vrouwen zullen op een meer gelijkwaardige manier deelnemen aan de arbeidsmarkt en ernaar verloond worden. Met hun 21 procent extra loon na het wegwerken van de loonkloof zal ook de koopkracht stijgen. Durft u nog zeggen dat het wegwerken van de loonkloof niet in ieders belang is?
  
Els VAN HOOF
0474 52 68 18