Moederschapsrust

9 juni 2016

Moederschapsrust

De meeste ouders willen een uitbreiding van de moederschapsrust. Ook vaders en meeouders wensen meer dan een luttele tien dagen geboorteverlof, zo blijkt uit de studie van de Gezinsbond. V&M ijvert voor de uitbreiding en verplichting van het ‎vaderschapsverlof‬ en een ‎genderbonus‬, een maand extra verlof indien beide partners drie maand ouderschapsverlof opnemen.