Te weinig vrouwen in een managementfunctie

7 maart 2017

Overheid heeft te weinig vrouwen in een managementfunctie

Het aantal vrouwen dat een managementfunctie invult binnen de overheid is sinds 2013 gestegen van 19,4% naar 25,9%, wat onder de doelstelling van 33% ligt. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Els van Hoof opvroeg bij minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). Het aantal vrouwen in middel-managementfuncties steeg ook, met 5,1% tot 33,55%. In tien jaar tijd is de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties bij overheidsdiensten met een tiende toegenomen. «Het laatste jaar is er wel een stagnatie merkbaar», merkt Van Hoof op. Ze stelt voor om een federaal emancipatie-ambtenaar aan te stellen. «Die kan de minister bijstaan in zijn streefdoel.»
(Metro NL)