Aantal vrouwen met een burgemeesterssjerp daalt

16 oktober 2018

Aantal vrouwen met een burgemeesterssjerp daalt

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica vraagt grondwettelijke verankering van pariteit in de lokale uitvoerende organen

Brussel, 17 oktober 2018 - Na een eerste voorlopige telling door Vrouw & Maatschappij – CD&V politica blijkt dat er de volgende bestuursperiode minder vrouwelijke burgemeesters zullen zijn. Tijdens de huidige legislatuur was 15.9% van alle burgemeesters een vrouw. Nu daalt het aantal vrouwelijke burgemeesters naar 14.11%. In een 20-tal steden en gemeenten is de burgemeester echter nog niet bekend en in de volgende legislatuur kunnen er nog vrouwen bijkomen. ‘In de volgende bestuursperiode is nog niet eens één derde van alle Vlaamse burgemeesters een vrouw. Dit is betreurenswaardig. Voorlopig zijn er in totaal 39 vrouwen aangeduid die de sjerp zullen dragen, daarvan zijn de meeste van CD&V-signatuur, namelijk 13, aldus Liesbeth Maris, Nationaal Voorzitter van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica.

Een verklaring voor het geringe aantal vrouwelijke burgemeesters ziet Maris onder andere in het feit dat vrouwen nog te weinig een plaats als lijsttrekker krijgen. ‘Ook al moet de rits wettelijk worden toegepast voor de nummer één en twee op de lijst, toch moeten vrouwen in Vlaanderen vaak genoegen nemen met nummer twee. Bovendien spelen ook impliciete verwachtingen en vooroordelen een rol, waardoor veel kiezers niet gemakkelijk op vrouwen stemmen en enkel mannen gezien worden als bekwame leidersfiguren’, aldus Maris.

Wat betreft de provincieraad zijn er voorlopig nog geen cijfers bekend over het aantal vrouwelijk deputés. Wel blijft het totaal aantal vrouwelijk provincieraadsleden gelijk, ook na de afslanking vanaf 2018 (de provincie slankte af van 350 raadsleden naar 175). In 2012 waren 41.6% van de provincieraadsleden vrouwen, in 2018 is dit 41.7%.  De provincie Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant scoren daarbij het beste. Oost-Vlaanderen steeg van 45.83% naar 55.56% en Vlaams-Brabant steeg van 47.22% naar 50% vrouwelijke provincieraadsleden. ‘Een voorbeeld voor andere provincies, aangezien paritaire samenstellingen daar bereikt zijn’, aldus Maris.

Het lage aantal vrouwen in uitvoerende posities en dus ook in de burgemeestersfunctie, blijft een groot pijnpunt in Vlaanderen. Ook al zijn er reeds belangrijke stappen gezet wat betreft gendergelijkheid, toch zal het aantal vrouwelijke burgemeesters, schepenen en provinciale deputés moeten toenemen. Onze politieke instellingen worden op die manier democratischer en dit komt ook de kwaliteit van besluitvorming ten goede. Vrouw & Maatschappij – CD&V politica herhaalt dan ook haar oproep om genderpariteit binnen lokale uitvoerende organen grondwettelijke te verankeren. ‘Een paritaire democratie, met evenveel mannen als vrouwen aan de macht, is ons uiteindelijke streefdoel.’ besluit Maris.

Meer informatie?

 

Liesbeth Maris

Nationaal Voorzitter Vrouw & Maatschappij – CD&V politica

0474 49 10 88