Burn-out V&M Mechelen en V&M Sint-Amands

Info-avonden over Burn-Out 

V&M regio Mechelen en V&M Sint-Amands hielden op respectievelijk 5 oktober en 16 november 2017 een info-avond over burn-out bij vrouwen. meer info over sprekers kan je verkrijgen bij vrouw@cdenv.be