Zij Blij in de pers

Het Nieuwsblad, 14 mei 2017

"CD&V-vrouwen lanceren nieuw voorstel rond ouderschapsverlof" 

Vrouw & Maatschappij vraagt veel meer aandacht voor eenoudergezinnen


Waarom niet af en toe één week ouderschapsverlof nemen om zo voor je kinderen korte vakanties te kunnen overbruggen? Het is een voorstel dat Vrouw & Maatschappij (CD&V) op Moederdag lanceert. De partij wil op die manier vooral alleenstaande ouders uit de nood helpen.

Eén op de vier gezinnen in ons land is een eenoudergezin. Het zijn er ondertussen al zo’n 465.000 en schattingen geven aan dat er tegen 2060 nog eens 150.000 gaan bijkomen. Dergelijke gezinnen lopen niet alleen een veel groter risico om in de armoede terecht te komen – 36 procent loopt dat risico –, ze hebben het ook veel moeilijker om hun werk te combineren met de zorg voor de kinderen. En aangezien systemen zoals ouderschapsverlof financieel niet zo aantrekkelijk zijn, maken alleenstaande moeders of vaders daar
ook bijna geen gebruik van.

Naar aanleiding van Moederdag vandaag en de Internationale Dag van het Gezin morgen lanceert de vrouwenbeweging van CD&V – Vrouw & Maatschappij – een resem voorstellen om het leven voor alleenstaande ouders makkelijker te maken. “Want een alleenstaande ouder is zowel kostwinner, verzorger als opvoeder”, zegt Kamerlid Els Van Hoof, tevens voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

Maand is te veel

Een van de voorstellen is het flexibeler laten opnemen van systemen zoals ouderschapsverlof. Ouders moeten nu minstens één maand opnemen, maar omdat ze met de maandelijkse vergoeding van zo’n 700 à 800 euro netto niet rondkomen, is dat vaak gewoon te veel. “Alleenstaande ouders die hun kinderen in coouderschap opvoeden hebben geen nood aan een maand, maar aan een week”, stelt Van Hoof. Die ene week kan handig zijn om kortere vakantieperiodes zoals de krokus of herfstvakantie of een deel van de
grote vakantie te overbruggen. Of om voor een ziek of herstellend kind te kunnen zorgen. “Het is bovendien nog beter voor de werkgever omdat die zijn werknemer minder lang kwijt is”, klinkt het. CD&V wil ook de vergoeding zelf een stuk optrekken, tot zo’n 80 procent van het loon. Het moet het systeem voor alleenstaande ouders veel aantrekkelijker maken.

Apart VDAB-traject

Of de partij de nieuwe regeling enkel voor alleenstaande ouders gaat invoeren, is nog niet duidelijk.* De bedoeling is wel om vooral hen te helpen, maar of het Grondwettelijk Hof akkoord gaat met een verbetering voor één bepaalde groep valt te vrezen.

Hoe dan ook hebben de christendemocratische vrouwen nog een aantal andere voorstellen. Ze vinden onder meer dat de regeringen voortaan bij elke nieuwe maatregel moeten nadenken over welk effect die heeft op alleenstaande ouders. Een “alleenstaandenreflex”, noemen
ze dat. Bij de VDAB moeten alleenstaande moeders en vaders als een aparte doelgroep worden behandeld en dus ook een apart traject naar een job krijgen. En omdat ouders die geen alimentatie krijgen nog sneller in de armoede terechtkomen, willen de CD&V-vrouwen dat de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) automatisch in gang schiet om de gedupeerde ouders een voorschot te geven. Eenoudergezinnen moeten ook gemakkelijker huursubsidies kunnen krijgen en uitkeringen automatisch toegewezen krijgen.


*correctie: Vrouw & Maatschappij - CD&V politica wil dat de nieuwe regeling voor flexibeler ouderschapsverlof van toepassing is op alle ouders.


Voor meer informatie over de Zij Blij-actie van Vrouw & Maatschappij - CD&V politica klik hier.