CD&V wil vijftien dagen geboorteverlof


De Standaard, 25/10/2017

CD&V wil vijftien dagen geboorteverlof


CD&V wil het geboorteverlof uitbreiden van tien naar vijftien dagen. Dat staat in één van de vier wetsvoorstellen die parlementsleden Nahima Lanjri en Els Van Hoof hebben klaargestoomd om de combinatie van arbeid, gezin en zorg te verbeteren.

Momenteel hebben vaders en meemoeders recht op tien dagen geboorteverlof dat vrijwillig kan worden opgenomen binnen vier maanden na de geboorte. Dat willen Lanjri en Van Hoof met vijf dagen uitbreiden. De eerste drie dagen blijft het loon behouden, voor de overige twaalf dagen wordt een vervangingsinkomen ten laste van het RIZIV aangevraagd.

'Het opnemen van het geboorteverlof is voor ons belangrijk. Vaders en meemoeders moeten zoveel als mogelijk worden aangespoord betrokken te zijn bij de zorg voor hun kinderen', betogen Lanjri en Van Hoof. Die betrokkenheid versterkt volgens hen 'de (gender)gelijkheid binnen het koppel en de arbeidsmarktpositie van de moeders'.

Daarnaast willen Lanjri en Van Hoof het geboorteverlof verder optrekken in een aantal specifieke situaties. Bij de geboorte van een meerling wensen ze vaders en meemoeders twintig dagen toe te kennen. De CD&V-politica’s voorzien ook drie extra dagen verlof bij een problematische vroeggeboorte of andere medische complicatie die ertoe leidt dat het kind langer in het ziekenhuis moet blijven dan de moeder.

Met een laatste voorstel willen Lanjri en Van Hoof de leeftijdsgrens optrekken voor het kind waarvoor gemotiveerd tijdskrediet wordt aangevraagd. Ze willen het recht toekennen tot het kind 18 jaar oud wordt. Ouders kunnen nu tijdskrediet met motief opnemen voor de zorg voor hun kind tot het kind acht jaar oud is. Ouderschapsverlof is mogelijk tot de leeftijd van 12 jaar.

'Kinderen hebben tijdens de ganse minderjarigheid belang bij de aanwezigheid van hun ouders. In de puberteit worstelen ze met vragen en problemen die de aanwezigheid van de ouders verantwoorden, daarom willen wij de leeftijdsgrens verhogen', zegt Nahima Lanjri. CD&V wil ook dat het ouderschapsverlof ook per week kan opgenomen worden, in plaats van periodes van minstens een maand. Vorig jaar namen 60.272 ouders ouderschapsverlof en 28.647 mensen namen tijdskrediet.

De voorstellen staan bij de lijst van in overweging te nemen voorstellen op de agenda van de plenaire zitting van de Kamer aanstaande donderdag.