Geschiedenis Wittelintjesactie

Geschiedenis Wittelintjesactie

De Witte Lintjescampagne is een initiatief dat tot stand kwam in 1991, in Canada. Het werd gelanceerd door een groep mannen die zich duidelijk wilden kanten tegen geweld tegen vrouwen. Door het kenmerkende witte lintje (“White Ribbon”) op te spelden, toonden ze op een symbolische wijze aan dat geweld tegen vrouwen niet getolereerd mocht worden. Na een korte voorbereiding slaagden ze erin om maar liefst 100.000 mannen te overtuigen om het lintje te dragen. Intussen is het initiatief uitgegroeid tot een enorme campagne, die in meer dan 70 landen gevoerd wordt. Aangezien Vrouw & Maatschappij steeds pleitbezorger is geweest voor meer politieke aandacht voor het thema van geweld tegen vrouwen, waren ook wij er snel bij om ons in te zetten in de campagne. Hieronder vind je een overzicht van de initiatieven van de voorbije jaren.

1994 In haar manifest voor de Europese Verkiezingen van 12 juni 1994 vroeg V&M “gebundelde Europese en internationale krachten tegen het mishandelen en ‘verhandelen’ van vrouwen”. Ook in het manifest voor de gemeenteraadsverkiezingen legde V&M de nadruk op bestrijding van geweld op vrouwen en kinderen.

1997-1998 Geweld op vrouwen was één van de jaarthema's van V&M. Talrijke deskundigen op dit vlak spraken op V&M-activiteiten. Een gemeentelijke actiemap werd samengesteld en gemeentelijke acties en vormingsavonden werden georganiseerd. Ook de partij stond achter de standpunten van V&M. Ze werden opgenomen in de CVP-Congrestekst  van 1998.

1999 In haar boek ‘De toekomst is vrouwelijk’  neemt  V&M veiligheid en preventie van fysiek en seksueel geweld op in een apart hoofdstuk.

2000 Start van de stationsactie "de Witte Lintjes-campagne" door de sensibilisering van mannen. V&M vraagt hen om mee de kar te trekken voor een gezinsvriendelijke maatschappij en meer kwaliteitsvolle gezinstijd.

2001 Tijdens de tweede Witte Lintjesactie brengt V&M het thema ‘geweld op vrouwen’  in de focus. 

2002 V&M evalueert het paarsgroene beleid rond geweld op vrouwen tijdens de Witte Lintjesactie. 'Geweld' is ook het thema van de nationale vrouwendag.

2004 De Witte Lintjesactie focust op ouderenmis(be)handeling en op geweld op vrouwen als oorlogswapen.

2005 V&M pleit tijdens de Witte Lintjesactie voor meer aandacht voor intrafamiliaal geweld en een geïntegreerd beleid op de verschillende beleidsniveaus.  

2006  V&M vraagt binnen het thema van intrafamiliaal geweld aandacht voor  de problematiek van crisisopvang via doorgangswoningen en de onmiddellijke uithuisplaatsing van de dader.

2007 V&M heeft tijdens de Wittelintjesactie aandacht voor slachtoffer- en dadertherapie via daderhulpverlening. Het blijkt tot op vandaag nog steeds geen evidentie om te investeren in de hulp aan de dader. Structureel wordt dit het beste aangepakt via de ketenhulpverlening, een goede samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening.

2008 V&M wil een betere erkenning van de impact van intrafamiliaal geweld op kinderen en vraagt een adequate aanpak en een aangepaste hulpverlening.

2009  V&M vraagt maatregelen tegen de straffeloosheid van seksueel geweld. Nog al te zelden leiden aangiftes van seksueel geweld tot een proces. Slachtoffers blijven zo in de kou staan en daders krijgen niet de aangepaste behandeling. V&M richt zich daarom tot Justitie en vraagt om aangepaste maatregelen. 

2010 V&M voert actie tegen intrafamiliaal financieel geweld: geld mag geen wapen worden in een relatie. Een vrouw die  het slachtoffer is van fysiek en psychisch geweld ervaart ook vaak economisch geweld. V&M ijvert voor een erkenning en registratie van de economische aspecten van partnergeweld. 

2011 V&M kaart het probleem van ouderenmis(be)handeling aan. Geweld op ouderen vindt grotendeels in gezinsverband plaats en is nog sterk taboe. V&M vraagt daarom een betere aanpak en melding van deze problematiek. 

2012 V&M gaat de strijd aan tegen seksuele intimidatie op straat. V&M pleit voor meer aandacht voor en aangifte van seksuele intimidatie, krachtdadiger optreden en bestraffen en meer onderzoek naar dit probleem.

2013 V&M brengt (groeps)verkrachtingen onder de aandacht en vraagt een strengere aanpak en opvolging van daders, een betere omgang met slachtoffers en beter gebruik van bewijsmateriaal.

2014 V&M wil het fenomeen gezinsdrama’s onder de aandacht brengen en een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze drama’s plaatsvinden.

2015 V&M wil met de huidige vluchtelingencrisis de aandacht vestigen op het geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen.

2016 V&M focust haar actie dit jaar op cybergeweld.

2017 V&M kaart het probleem van seksuele intimidatie en geweld op de werkvloer aan.

2018 V&M vraagt aandacht voor het probleem van tienerpooiers en hun slachtoffers.

2019 V&M pleit voor een uitrol van 10 structureel verankerde zorgcentra na seksueel geweld. 

2020 V&M gaat de strijd aan tegen dodelijk partnergeweld. 

2021 V&M voert actie rond de problematische gevolgen van intrafamiliaal geweld op kinderen. Want ieder kind heeft recht op een geweldloze opvoeding! 

2022 V&M vraagt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. 

2023 V&M richt de schijnwerpers op de problematiek van deepnudes. Want deepnudes zijn geen kunst, wel misbruik!