Succesvol WIJ-congres voor CD&V-vrouwen

PERSBERICHT - 27 november 2016

Het Nieuwe WIJ is een gendergelijk WIJ

Succesvol WIJ-congres voor CD&V-vrouwen


Lommel, 27 november 2016 - De CD&V-vrouwen zijn tevreden dat ze een duidelijk genderluik hebben kunnen laten goedkeuren op het Nieuwe WIJ-congres van de partij. "Dit is een bevestiging van het feit dat het Nieuwe WIJ een gendergelijk WIJ is," stelt Els Van Hoof, Voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

De belangrijkste amendementen betreffen drie genderclusters:

1) Combinatie van gezin en arbeid
- De verplichte opname van 10 dagen vaderschapsverlof en de uitbreiding ervan met 5 facultatieve dagen;
- Een ondersteunend beleid voor vrouwelijke ondernemers: uitbreiding van moederschapsrust tot 15 weken met vrijstelling sociale bijdragen en een facultatief geboorteverlof van 10 dagen voor zelfstandige vaders of meeouders;
- Cafetaria- of meerkeuzeplan: extralegale voordelen op maat en toegankelijk voor elke werknemer ook binnen de domeinen welzijn en familie (als onderdeel van het sociaal overleg).

2) Vrouwen in kwetsbare posities
- Een alleenstaandenreflex die dient toegepast te worden binnen alle beleidsdomeinen;
- Een graduele inkomensgrens voor de invordering van DAVO-voorschotten en de inbedding van de DAVO-werking in de sociale dienstverlening van gemeentes;

3) Pariteit
Diversiteit van de kiezers (gender, leeftijd, afkomst) moet weerspiegeld worden in alle executieve organen en politieke instellingen. De facto betekent dit ook de helft vrouwen in alle regeringen.

Voorts steunde het partijcongres unaniem de actualiteitsmotie van Vrouw & Maatschappij naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Deze motie kaderde binnen de recente campagne van de CD&V-vrouwen tegen gendergerelateerd cybergeweld (www.respecteerons.be).

“We mogen terugblikken op een erg geslaagd congres. Op de regionale en provinciale congressen verdedigden de V&M-vrouwen honderden amendementen, die de basis legden voor een gendergelijk WIJ. Het partijcongres vormde hiervan het orgelpunt. Onze vrouwenbeweging is tevreden dat ze met haar duizenden militanten zeer invloedrijk blijft binnen de partij,” aldus voorzitster Els Van Hoof.


Els VAN HOOF
0474/52 68 18