Geschiedenis Cravattendag

Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Op die dag wordt de balans inzake gendergelijkheid opgemaakt. Net als de afgelopen jaren organiseert V&M op 8 maart de Cravattendag. De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden.

Elk jaar kaart Vrouw & Maatschappij een ondervertegenwoordiging van vrouwen in een bepaalde sector aan: 

2021: Het genderevenwicht in de zorgsector (#dezorgisnietvoorwatjes)
2019: De loopbaankloof (Hoe verloopt jouw weg vooruit?)
2018: Sjerpendag
2017: de kunstensector (Moeten vrouwen naakt zijn om het museum binnen te mogen?)
2016: de politie (De politie uw vriendin)
2015: de sociale huisvestingsmaatschappijen
2014: de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven (Bel20 wordt Belle20)
2013: berekening van de algemene beslissingskloof in verschillende sectoren (De beslissingskloof)

Meer info omtrent deze campagnes zijn op te vragen bij vrouw@cdenv.be