Cravattendag 2019

28 februari 2019

#CRAVATTENDAG: HOE VERLOOPT JOUW WEG VOORUIT?

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica eist meer gelijkheid in de loopbaan

Brussel, 28 februari 2019 - Vrouw & Maatschappij – CD&V politica eist naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, meer gelijkheid in de loopbaan. Naar goede gewoonte kaart V&M met haar Cravattendag elk jaar de lage vertegenwoordiging van vrouwen in maatschappelijke sectoren aan.  Over heel Vlaanderen nemen V&M-afdelingen deel aan een ludieke marktactie of voeren campagne op sociale media om ongelijkheid binnen de loopbaan aan te klagen.

Ondanks de hoge vertegenwoordiging van vrouwen in het onderwijs én hun goede prestaties, stellen we vast dat er sprake is van een ware loopbaankloof tussen vrouwen en mannen. “Anno 2019 is het pijnlijk om te zien”, aldus nationaal voorzitter Liesbeth Maris, “dat vrouwen en mannen nog steeds niet evenveel mogelijkheden hebben om zich op professioneel vlak te ontplooien, of om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.” Ondanks de positieve trend van de laatste jaren stellen we immers vast dat de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds niet gelijk is aan die van mannen. In België werkt 44% van de vrouwen deeltijds tegenover 11% van de mannen. Vrouwen tussen 30 en 40 jaar zijn ook de frequentste gebruikers van verlofstelsels zoals tijdskrediet, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof, dit om de combinatie met (het starten van) een gezin haalbaar te houden. Mannen van die leeftijd maken op datzelfde moment carrière en verdienen meer. Op die manier wordt de loonkloof ook in stand gehouden. Mannen die gebruik maken van thematische verloven of deeltijds werken, doen dit gemiddeld op latere leeftijd, in het kader van hun eindeloopbaan of om opleidingen te volgen, en dus niet zoals vrouwen om de combinatie werk-gezin te verlichten. Deze factoren samen resulteren in een aanzienlijk ongelijk langetermijneffect of een loopbaankloof.

Om hierin verandering te brengen, eist Vrouw & Maatschappij onder andere dat:

  • Werkgevers moeten worden aangemoedigd om de wet werkbaar en wendbaar werk zoveel mogelijk toe te passen.
  • De loonkloofwet moet volledig en correct worden toegepast. Hier moet ook meer controle op komen.
  • Een verlenging van het geboorteverlof naar 20 dagen voor vaders en meemoeders in alle statuten. Voor werknemers pleiten wij ervoor dat het geboorteverlof voor vaders verplicht wordt, met minimaal loonverlies. Vaders moeten bij het IGVM terecht kunnen om klachten voor discriminatie rond het opnemen van zorgverlof in te dienen.
  • Borstvoeding, medisch begeleide voortplanting en vaderschap moeten worden erkend als criteria voor genderdiscriminatie op het werk, naast de bestaande criteria.

Om deze eisen kracht bij te zetten organiseren de lokale afdelingen van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een marktactie met een Cravattendag-Hinkelspel. Hierbij kan men ervaren hoe moeilijk de weg vooruit kan zijn. Deelnemers worden gevraagd om een kaartje te trekken met een personage op en in de huid te kruipen van het desbetreffende profiel. Voor sommigen zal de weg vooruit vlot verlopen, terwijl anderen meer obstakels of extra tussenstops moeten nemen.

Meer informatie:

Liesbeth MARIS - Nationaal Voorzitter Vrouw & Maatschappij – CD&V politica - 0474 49 10 88