Internationale Dag van het Gezin

Statement V&M n.a.v. Internationale Dag van het Gezin

Uit onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat het aantal ouders dat van ouderschapsverlof gebruik maakt, verdriedubbeld is in de afgelopen vijftien jaar. Ook het aantal mannen dat gebruik maakt van het ouderschapsverlof neemt toe, maar het blijft nog grotendeels een vrouwenzaak.
In 2019 nam slechts 30% van de vaders een deel van hun vier maanden ouderschapsverlof waar ze recht op hebben, op. Dat in vergelijking met 68% van de moeders. Uit het onderzoek blijkt wel dat steeds meer vaders vragen om meer tijd bij hun kinderen door te brengen, en dat 94% van de vaders verlof nemen bij de geboorte van hun kind. Ten slotte toont de studie dat er nog altijd veel onwetendheid heerst over ouderschapsverlof en tijdskrediet bij de vaders.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin willen we graag de evenwichtige taakverdeling in de gezinnen in de kijker zetten. Daarbij roepen wij mannen op om meer ouderschapsverlof op te nemen. Ouderschapsverlof is net als vaderschapsverlof een recht. Werkgevers kunnen het in theorie niet weigeren.

Wil je meer weten over ouderschapsverlof en hoe je het kan aanvragen?
Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid of naar de website  van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen om de meest recente informatie te raadplegen! Meer informatie over corona-ouderschapsverlof vind je hier . Opgelet: het corona-ouderschapsverlof kan pas aangevraagd worden bij de RVA zodra het besluit gepubliceerd is, maar je kan nu wel al overleggen met je werkgever.