De Croo

PERSBERICHT - 22 januari 2014

Herman De Croo 


Els Van Hoof voorzitster Vrouw & Maatschappij:
Ook in partijen die tegenwoordig vooral door vrouwen getrokken worden, steken oude krokodillen graag nog eens hun kop boven water om hun tanden te laten zien. Onder hen Herman De Croo (Open VLD), die in Knack (nr. 2) stelde dat de quotamaatregelen voor een evenredige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen op verkiezingslijsten wat hem betreft afgeschaft mogen worden. 'Het parlement is geen afspiegeling van de maatschappij', aldus De Croo, die hier gemakkelijk in lijkt te berusten.
Het parlement is inderdaad geen afspiegeling van onze maatschappij, meneer De Croo, maar dat is niet oké. De gelijkheid tussen man en vrouw, die in de grondwet is verankerd, moet ook tot uiting komen in de vertegenwoordiging van de bevolking. Of u het nu leuk vindt of niet, dat is een kwestie van legitimiteit en rechtvaardigheid. Pas als vrouwen een kritische massa (dertig procent) vormen, kunnen ze wegen op het besluitvormingsproces.
Een voorbeeld: in Groot-Brittannië kwam er aanzienlijk meer wetgeving over zaken als huiselijk geweld en de zorg voor kinderen nadat het aantal vrouwelijke parlementsleden vanaf 1997 sterk was toegenomen.
Ook wij staan niet te springen voor quota, maar ze zijn een noodzakelijk kwaad. Uit de praktijk blijkt dat dit voorlopig de enige oplossing is om een evenwicht te vinden.
Ter illustratie: in 2012 hanteerden 22 landen een quotasysteem tijdens de verkiezingen. Het leverde een gemiddelde van 24 procent verkozen vrouwen op, tegenover 12 procent in landen zonder quota. Sectoren waar bijsturende maatregelen niet of nog niet helemaal van kracht zijn, zoals het bedrijfsleven, de universiteiten en de hogere rechtscolleges, hebben
nog steeds bijna geen vrouwen aan de top.
Meneer De Croo, neem mijn reactie vooral niet persoonlijk. Er zijn nog veel andere oude krokodillen die er net als u over denken. Verstand komt met de jaren, zegt men. Wel, ik hoop dat we binnenkort deze discussie niet meer hoeven te voeren.

verschenen in Knack: 22 januari 2014