deeltijds werk

14 september 2016

Deeltijds werken

Deeltijds werken om een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin is voor vrouwen vaak geen oplossing, blijkt uit een onderzoek van de VUB. Nochtans zien we dat steeds meer mannen zorgtaken willen opnemen: 85% van de vaders neemt het #vaderschapsverlof (gedeeltelijk) op. Van de vaders die dit niet doen, geeft 44% 'problemen op het werk' aan als reden. Daarom wil V&M de opname van het geboorteverlof voor vaders en meeouders verplicht maken. Ook pleit V&M voor een #genderbonus: een maand extra ouderschapsverlof indien beide ouders 3 maand ouderschapsverlof opnemen. Met deze maatregelen bekomt men een mentaliteitswijziging over de verdeling van zorgtaken, zowel bij de partners als bij de werkgevers. Cruciaal hierbij is dat de uitkeringen op 80% van het nettoloon dienen te liggen. Op die manier vallen financiële remmingen om zorgtaken op zich te nemen voor een groot deel weg. Vandaag is de terugval in het inkomen het kleinst wanneer de vrouw het verlof opneemt en is de keuze snel gemaakt. Indien deze maatregelen niet getroffen worden, zullen stereotype genderpatronen onze maatschappij nog lang domineren.