Eén gemeenteraadslid wordt er twee

PERSBERICHT 23 november 2016

Eén gemeenteraadslid wordt er twee

Jonge gemeenteraadsleden, toch in de grote steden, verslikken zich vaak in het vele werk dat op hen afkomt. De CD&V-vrouwen hebben daar een oplossing voor.

Vertel!

Els Van Hoof: ‘Wij willen op het partijcongres dit weekend voorstellen dat gemeenteraadsleden een soort duoraadslid kunnen krijgen. Die persoon kan een aantal commissievergaderingen overnemen van het verkozen gemeenteraadslid.Enkel commissievergaderingen natuurlijk omdat zo’n duo-raadslid niet verkozen is en dus geen stemrecht heeft in de gemeenteraad.’

Waar is dat goed voor?

‘Wie in onze centrumsteden verkozen geraakt en in de gemeenteraad zetelt,schrikt vaak van het vele werk. Er komt immers veel meer op hem of haar af  dan alleen de gemeenteraadszittingen. Er zijn ook de vele commissievergaderingen om van andere bijeenkomsten te zwijgen.’‘In Leuven bijvoorbeeld hebben al twee jonge raadsleden het om die reden opgegeven.’

Vrouwen

‘In Leuven wel. Maar voor alle duidelijkheid: het idee komt wel van de vrouwenafdeling van CD&V, het is geenszins de bedoeling dat dit systeemenkel door vrouwelijke raadsleden zou mogen worden gebruikt.’‘Elk raadslid –jong, oud, man of vrouw – zou de kans krijgen aan het begin van de bestuursperiode om iemand aan te duiden waarbij hij of zij een duo vormt.’

Een raadslid mag gelijk wie kiezen?

Niet om het even wie natuurlijk en het gebeurt in afspraak met de partij.Het zal sowieso iemand zijn die voor die partij op de lijst heeft gestaan –maar dus niet verkozen is.’

Het wordt wel duur.

‘Helemaal niet. Wie de vergadering bijwoont krijgt de vergoeding. Er wordt niets extra betaald.’

In Het Nieuwsblad zegt professor Johan Ackaert – erg vertrouwd met de lokale besturen – dat een gemeenteraadslid best zelf de commissievergaderingen bijwoont. Kwestie van te weten waarover het gaat.

‘Het is nu al zo dat een raadslid in een grote stad gewoon niet alle commissievergaderingen kan bijwonen. Je verdeelt die vergaderingen onder partijgenoten en je laat je briefen. Datzelfde geldt voor dit systeem. De duoraadsleden briefen mekaar.’

Iemand anders noemt het in dezelfde krant een betuttelend voorstel.

‘Er is helemaal niets betuttelends aan. Het voorstel wordt wat geframed als enkel bestemd voor jonge vrouwen, maar dat is geenszins het geval. Iedereen mag het gebruiken.’‘We haalden de mosterd in Nederland. Van de 8.900 raadsleden daar zijn er 5.350 duoraadsleden. Dat zegt genoeg over het nut van en de vraag naar zo’n systeem.’

U ziet alleen voordelen.

‘Natuurlijk. De werkdruk verlaagt en de kweekvijver voor jong talent wordt groter: de kans dat jonge raadsleden niet weglopen maar blijven, stijgt.Bovendien krijgen de duoraadsleden de kans om hun politieke interesse te vertalen én ervaring op te doen.’


Meer info:
Els Van Hoof, voorzitster Vrouw & Maatschappij: 0474 52 68 18