Eerste vrouwelijke minister De Riemaecker

PERSBERICHT - 3 maart 2015

Eerbetoon aan eerste vrouwelijke minister Marguerite De Riemaecker

Zoon Christian De Riemaecker brengt hulde aan zijn moeder met fotoboek


Vijftig jaar geleden, in 1965, legde de eerste vrouwelijke minister in België haar eed af: Marguerite De Riemaecker-Legot werd minister van Gezin. Om deze grande dame van de Christendemocraten te eren brengt haar zoon Christian De Riemaecker, op 3 maart in de Kamer, een tijdsportret in woord in beeld van zijn moeder. Hij werkte gedurende enkele jaren aan een becommentarieerd fotoboek. 

In 1946 werd Marguerite De Riemaecker de eerste vrouwelijke volksvertegenwoordiger van de CVP. Op verkiezingsdag bleven Marguerite en alle andere Belgische vrouwen thuis. Ze hadden immers nog geen stemrecht bij parlementsverkiezingen. Dit recht zullen ze pas op 1948 verwerven. Zij werd verkozen door uitsluitend mannelijke kiezers. Bijna twintig jaar later, in 1965, werd Marguerite minister van Gezin en Huisvesting. In een interview verklaarde ze: “Van start gaan met functies die traditioneel mannelijke functies zijn, vertegenwoordigt op zich een verantwoordelijkheid voor een vrouw. Indien ze als vrouw haar taak slecht vervult, zal ze zich niet alleen in diskrediet brengen, maar tevens alle andere vrouwen die gelijkaardige functies ambiëren te vervullen. Toen ik de Kamer betrad, vreesde ik hiervoor. Alles is goed verlopen. Godzijdank.”

“Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag Vrouw & Maatschappij werkt graag mee aan de voorstelling van het boek van haar zoon” zegt Els Van Hoof, algemeen voorzitster van de CD&V-vrouwen. “ In de politieke wereld is de vertegenwoordiging van vrouwen nog altijd niet evident. Sinds de quotawetten zijn wel enorme stappen vooruit gezet. Vandaag is er een paritaire vertegenwoordiging in de Senaat, in het Vlaams Parlement, met 44% procent en in de Kamer met 39% naderen we de pariteit. Toch uit zich dat nog niet in het aantal vrouwen in de regering. Vooral in de federale regering is de situatie betreurenswaardig: daar telt de regering slechts 4 vrouwelijke ministers op een totaal van 18. Wie ook niet het goede voorbeeld geeft, zijn de federale kabinetten: slechts 3 op de 23 nieuwe kabinetschefs zijn een vrouw (13%). Zonder dwingende maatregelen blijft een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen niet vanzelfsprekend.”

Meer informatie?
Els Van Hoof, algemeen voorzitster Vrouw & Maatschappij, 0474 52 68 18 en Christian De Riemaecker, 0475 25 07 80.