Els Van Hoof tegen genitale verminking

Genitale verminking in Vlaanderen neemt zienderogen toe, niet alleen in schimmige achterkamertjes

Uit cijfers van een prevalentiestudie door GAMS en het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen blijkt dat 11.000 Vlaamse meisjes en vrouwen te maken krijgen met genitale verminking. Dit is een toename met 38,8% ten opzichte van 2012, en bijna het dubbel aantal meisjes vergeleken met Wallonië. Waar nog steeds het beeld bestaat dat dit alleen in schimmige achterkamertjes plaatsvindt blijkt dat in privé-klinieken door plastische chirurgen, maar ook door huisartsen en in medische centra correcties aan de clitoris en schaamlippen uitgevoerd worden. CD&V-kamerlid Els Van Hoof klaagt de praktijk van genitale verminking al jaren aan en stelt oplossingen voor: “Het is voor mij onaanvaardbaar dat vrouwen en meisjes in erkende artsenpraktijken genitale verminking zouden ondergaan. Ik wil de huidige regelgeving omtrent het spreekrecht van medici en zorgverstrekkers dan ook uitbreiden, zodat er sneller gereageerd kan worden op dergelijke gevallen. Verder moeten gevallen van genitale verminking verplicht volgens mijn voorstel verplicht geregistreerd worden.” Haar wetsvoorstel kreeg een positief advies in de commissie Justitie en worden geagendeerd in de commissie Volksgezondheid. “We kunnen en zullen afschuwelijke praktijken als genitale verminking nooit tolereren. Ik reken op steun van de coalitiepartners.”

Klik hier voor meer info