Gelijkheid en godsdienstvrijheid

PERSBERICHT - 24 september 2015

Gelijkheid man-vrouw is niet ondergeschikt aan godsdienstvrijheidIn het debat over het boerkini-verbod is het cruciaal dat de fundamentele gelijkheid tussen vrouwen en mannen primeert over het cultuurrelativistische gebruik van het recht op  godsdienstvrijheid, stelt Els Van Hoof van de CD&V Werkgroep Vrouw en Maatschappij.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGK) onderzoekt een aantal klachten over het verbod om een boerkini – een islamitisch, lichaamsbedekkend badpak -  te dragen in verschillende stedelijke zwembaden. Vrouwen die een boerkini dragen in stedelijke zwembaden beroepen zich hiervoor op hun recht tot godsdienstvrijheid. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum stelt dan ook dat het boerkini-verbod een overtreding van de discriminatiewet betreft. Tevens heeft het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid in een advies aangehaald dat argumenten omtrent de hygiëne en onveiligheid van de boerkini niet van toepassing zijn. Waar komt het verbod dan vandaan?

Volgens CD&V Werkgroep Vrouw en Maatschappij is één van de fundamentele waarden die in dit debat moet primeren de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het is op dit niveau dat de discussie gevoerd dient te worden, niet door middel van cultuurrelativistische argumenten. Gendergelijkheid is niet ondergeschikt aan de vrijheid van religie. Levensbeschouwingen mogen niet gebruikt worden als excuus om vrouwen te onderdrukken of dat vrouwen zich in naam van religie verplicht voelen om een boerkini te dragen.

In een vonnis van 2013 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een bepaalde zaak godsdienstvrijheid laten primeren op gendergelijkheid. “Deze algemene tendens heeft als resultaat dat de onderdrukking van de vrouw binnen een bepaalde cultureel-religieuze context niet mag aangekaart worden. En dat is verkeerd”, zegt Algemeen Voorzitster van V&M Els Van Hoof.

De speeches van Europa’s Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten, de heer Stavros Lambrinidis, worden steevast gekenmerkt door de volgende rode draad: mensenrechten zijn de stem van de zwakkeren tegen het cultuurrelativisme van de machtigen. Deze lijn kunnen we doortrekken naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. “De gelijkheid tussen vrouwen en mannen mag niet ondergraven worden door het recht op godsdienstvrijheid”, aldus voorzitster Els Van Hoof.

“Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGK) dient zich daarom over dit argument te beraden om ervoor te zorgen dat rond dit dossier de fundamentele gelijkheid tussen mannen en vrouwen primeert boven cultuurrelativistische argumenten.”
“Wij pleiten voor een betrokken samenleving, een samenleving waarin men elkaar, elk in haar en zijn eigenheid, verstaat. Levensbeschouwingen mogen, wat ons betreft moéten, meegenomen worden in de manier waarop wij onze gedeelde samenleving inrichten. Maar wij vragen wel dat dit gebeurt met respect voor alle rechten en vrijheden en dus ook met respect voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.”

Meer informatie? Els Van Hoof, algemeen voorzitster Vrouw & Maatschappij, 0474 52 68 18.