Gelijkheid ook op de lijsten

 PERSMEDEDELING, 17 april 2018

Gelijkheid v/m – ook op de lijsten?

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica heeft zware bedenkingen bij de lijstvorming in Antwerpen en de keuze voor een ultraorthodoxe jood. V&M is al 44 jaar lang actief als politieke vrouwenbeweging binnen de CD&V maar ook ver daarbuiten. Vrouw & Maatschappij zorgt ervoor dat binnen de CD&V het aspect van gendergelijkheid niet uit het oog wordt verloren. Daarom eist V&M vandaag opheldering uit Antwerpen wat betreft Aron Berger en zijn mogelijke plaats op de lijst. 

“V&M zou het ten zeerste betreuren dat er in Antwerpen zou gekozen worden voor een kandidaat die een fundamentele andere visie heeft op onze samenleving die niet strookt met onze basis V&M-waarden.”, aldus nationaal voorzitter Liesbeth Maris. Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema’s, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M niet denkbaar. “We moeten ten alle tijden de verworven gelijkheden tussen vrouw en man blijven verdedigen” aldus voorzitter Liesbeth Maris.

Tegelijkertijd benadrukt de voorzitter ook het belang van dialoog, met de verschillende gemeenschappen die ons land rijk is. Vrouw & Maatschappij erkent de waarde van diversiteit en moedigt het alleen maar om deze diversiteit weerspiegeld te zien op kieslijsten. Daarbij stelt de voorzitter echter dat “dit niet ten koste mag gaan van waar we al zo lang voor strijden.” Vrouw & Maatschappij vindt het dan ook zeer moeilijk te verantwoorden aan haar strijdvaardige achterban, dat iemand die de v/m gelijkheid niet ten volle kan uitdragen, wel een plaats zou krijgen op onze eigen lijst.

Voor meer informatie,

Nationaal Voorzitter, Liesbeth Maris

0474 49 10 88