Gezinsbeleid en verlofstelsels van de toekomst


Debat: Gezinsbeleid en verlofstelsels van de toekomst

15 november 2016

Op 15 november organiseerde V&M haar debatavond “Ouders Inc.! Gezinsbeleid en verlofstelsels van de toekomst”. Het werd een erg boeiende avond, waarbij belangenorganisaties (ACV Gender en Gelijke kansen, VBO, de Gezinsbond), een academicus (T.P. Van Tienoven) en dé experten:  mama’s en papa’s in gesprek gingen. Ook Margot Cloet, kabinetschef van minister Vandeurzen en Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets gaven hun visie op het thema. Genderstereotypen, de bestaande verlofstelsels, overheidsmaatregelen en het beleid van werkgevers werden onder de loep genomen.  Herkenbaarheid was het sleutelwoord van de avond. “Ongestreken” door het leven gaan en 2 verschillende sokken dragen blijkt een realiteit voor veel ouders. Niets problematisch aan. Jammer genoeg vormt de dagelijkse rush en het gepuzzel daarentegen voor veel gezinnen wel een probleem. Om burn-outs te voorkomen en de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten dient daarom een geïntegreerd beleid te worden gevoerd. V&M deed alvast veel inspiratie op om voorstellen te doen om de combinatie werk, zorg en gezin haalbaarder en aangenamer te maken. Opvolging na deze avond is dus verzekerd.

Klik hier voor ons standpunt over werkbaar werk.