Hervorming seksueel strafrecht

Brussel, 16 juli 2021

Vandaag werd het langverwachte wetsontwerp rond de hervorming van het seksueel strafrecht goedgekeurd op de ministerraad. Al in de vorige legislatuur deed toenmalig minister van Justitie Koen Geens een waardevolle aanzet tot hervorming. Vandaag zijn enkele zaken waar V&M jaren mee voor geijverd heeft, opgenomen!

πŸ‘‰ Straffen voor bepaalde seksuele misdrijven worden verhoogd, met o.m. een verdubbeling voor maximale bestraffing voor verkrachtingen.
πŸ‘‰ Er is steeds sprake van een seksueel misdrijf indien er geen toestemming is. De definitie van toestemming staat in de wet opgenomen.
πŸ‘‰ Bescherming van sekswerkers, en bestraffing van zowel pooierschap als reclame maken voor of aanzetten tot prostitutie.

We zijn tevreden met de aangehaalde aspecten in de hervorming van het seksueel strafwetboek. Het is een essentiële stap in de strijd tegen seksueel geweld en een belangrijk signaal dat de verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers serieus worden genomen. In september zal dit wetsontwerp voorgelegd worden in het parlement voor definitieve goedkeuring.