Hetis2019

26 mei 2019

Evenveel rouwen als mannen in de regeringen.

In ons land maar ook in andere westerse landen zien we de opkomst van extreemrechts gedachtegoed. Dit heeft gevolgen voor vrouwenrechten en de rechten van minderheidsgroepen. We moeten alert blijven en erop toezien dat vrouwonvriendelijk en discriminerend beleid geen plaats krijgt in onze samenleving! Ook de stem van vrouwen moet voldoende aanwezig zijn in de politieke besluitvorming. Daarom pleiten wij samen met andere vrouwenbewegingen voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle regeringen! #hetis2019

Lees het volledige artikel hier