Kris Peeters zet in op premies en dienstencheques

juni 2017

Dienstencheques

Goed nieuws! Kersverse zelfstandige mama's kunnen voortaan automatisch dienstencheques ontvangen na de geboorte van hun kindje. De automatische toekenning, is voorzien in een KB van minister Borsus en minister van Werk Kris Peeters. V&M is samen met federaal parlementsleden Griet Smaers en Leen Dierick al langer vragende partij voor deze automatisering. Op het CD&V WIJ-congres hebben we hier nog sterk voor gepleit. We zijn dan ook zeer opgetogen dat deze automatische moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen een feit is!​
Lees hier meer.


Premies voor thematische verloven

Kris Peeters verhoogde de premies voor thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen. Concreet gaat het om ouderschapsverlof en om palliatief verlof of verlof voor medische bijstand wanneer een kind zwaar ziek is. Het koninklijk besluit wordt binnenkort gepubliceerd. De nieuwe bedragen zullen met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 juni.
Lees hier meer