Lokale bestuursverkiezingen

Lokale bestuursverkiezingen 2018Vrouw & Maatschappij - CD&V politica is op zoek naar voorzitsters voor haar plaatselijke afdelingen.

Ben je overtuigd van de noodzaak van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen?
Wil je genderthema's in de kijker zetten of wil je meebouwen aan een sterk netwerk van CD&V-politica's?

Dan ben jij de vrouw die we zoeken!


Wat wordt er van jou verwacht?

Een goede plaatselijke voorzitster is van uiterst belang voor de goede lokale werking. Ben jij iemand (of ken je iemand) die:

  • Inspireert: weet mensen te enthousiasmeren voor een een gemeenschappelijk gelijke kansen-project
  • Organiseert: zorgt voor een interessant aanbod van activiteiten en vormingen (slechts enkel per jaar en i.s.m. anderen)
  • Communiceert: neemt standpunten in en tracht te wegen op de lokale politieke besluitvorming
  • Ondersteunt: gaat actief op zoek naar vrouwelijk politiek talent en ondersteunt hen waar mogeli

Wat krijg je in de plaats?

Je bouwt een sterk netwerk uit
Je levert een belangrijke en gewaardeerde bijdrage aan projecten met een maatschappelijk doel
We helpen je groeien en steunen je waar nodig
We bieden je een politiek oefenveld en bieden je de kans om mee te wegen op de politieke besluitvorming
CD&V-besturen

Ook voor CD&V zijn er lokale bestuursverkiezingen. Vrouwelijke voorzitters en bestuursleden op lokaal CD&V-niveau zijn nodig. Vrouwen brengen ook andere thema's ter spraken in de politiek. Het is belangrijk dat vrouwelijk talent ten volle kan benut worden. Als afdelingsvoorzitter kan je bovendien er mee voor zorgen dat capabele vrouwen met een goed netwerk en boeiende ideeën op de CD&V-lijst zullen staan. Pariteit komt de kwaliteit van de politieke besluitvorming ten goede.

Kan je zelf geen kandidaat zijn voor CD&V-voorzitter of bestuurslid? Spoor andere vrouwen aan zich kandidaat te stellen!
 


Concreet: hoe dien je je kandidatuur in?

Dien je kandidatuur voor V&M-voorzitster in via mail of brief aan de secretaris van jouw afdeling en het regiosecretariaat van CD&V. Je vermeldt in de mail/brief dat je kandidaat V&M-voorzitster bent, je volledige naam, adres, geboortedatum en lidnummer.

Je kandidatuur moet ingediend zijn vóór 11 december 2018.
Klik hier voor het reglement.

Wil je meer info? Aarzel niet om ons te contacteren via vrouw@cdenv.be


Related news:

Nog steeds te weinig vrouwelijke burgemeesters

Teleurstellend veel mannelijke lijsttrekkers

Gaan stemmen voor jouw V&M voorzitster:

Stemrecht: Vrouwen die ten minste sinds drie maanden lid zijn van V&M. Mannen kunnen enkel steunend lid zijn; zij kunnen niet voor V&M stemmen.

 

Volmacht: Een volmacht kan enkel gegeven worden aan iemand die stemgerechtigd is, dus enkel aan een vrouwelijk V&M lid. Maximum één volmacht per persoon.