Machozender voor jongens

PERSBERICHT - 16 september 2015

Machozender voor jongens

CD&V Werkgroep Vrouw & Maatschappij vindt de aankondiging van Medialaan om jongerenzender JIM te vervangen door een kinderzender voor jongens tussen 8 en 12 jaar ongehoord. De invloed van televisie en de opvoedkundige taak die hierin vaak vervat ligt, werd door Medialaan compleet genegeerd. 

Deze week werd bekendgemaakt dat JIM verdwijnt en plaats moet ruimen voor een zender met een nieuwe doelgroep: jongens tussen 8 en 12 jaar. Voor hen was er was tot nu toe geen specifiek aanbod, ondanks het feit dat deze groep erg andere behoeftes heeft dan meisjes, aldus Medialaan. De programma’s van de nieuwe zender zou focussen op actie en avontuur (Pokémon, Transformers, Power Rangers) en shows tonen rond auto’s, games en sport. 

“De media, net als boeken of speelgoed, zijn geen neutrale dragers van gendernormen”, zegt Algemeen voorzitster Els Van Hoof. Integendeel, onderzoek heeft uitgewezen dat deze veelal negatieve genderstereotypes versterken. Niet alleen is er een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen, televisieprogramma’s benadrukken vaak hoe actie en macht uitsluitend mannelijke eigenschappen zijn. Het is de taak van de maatschappij, en dus ook de verantwoordelijkheid van mediabedrijven, om hier bedachtzaam mee om te springen. 

Kinderen worden vanaf een heel jonge leeftijd met seksestereotypering geconfronteerd en zijn hier heel vatbaar voor. Onderzoek wees echter uit dat het bevestigen van rolmodellen bij kinderen hun ontplooiingskansen nefast beïnvloedt. Het zet jongens bijvoorbeeld minder aan om dansles te volgen en doet meisjes beslissen om toch niet te voetballen.

In het geval van de jongenszender komt het erop neer dat zowel jongens als meisjes een heel scala aan opinies ontzegd wordt, wat een invloed heeft op de keuzes die ze later (kunnen) maken. “Ik pleit er niet voor dat meisjes moeten aangezet worden om naar Transformers te kijken. Wat we nodig hebben zijn kinderzenders die de verschillen tussen meisjes en jongens niet benadrukken” zegt Van Hoof. “Op die manier kunnen kinderen en adolescenten hun eigen potentieel ontwikkelen, zonder in een bepaalde richting geduwd te worden en daardoor kansen te missen.”