Meer vrouwelijke verkozenen in lokale besturen

15 oktober 2018

Meer vrouwelijke verkozenen in lokale besturen

CD&V-vrouwen schommelen rond Vlaams gemiddelde

 

Brussel, 15 oktober 2018 -  De ‘Stem-Vrouw’-campagne levert resultaat want het aantal verkozen vrouwen stijgt tegenover 2012. Dat blijkt uit een eerste en voorlopige analyse van de verkiezingsresultaten door Vrouw & Maatschappij – CD&V politica. Terwijl er in 2012 gemiddeld over alle partijgrenzen heen 36,16 % vrouwelijke verkozenen waren in Vlaanderen, is er nu een stijging merkbaar met 38,10 % vrouwelijke verkozenen. ‘Des te meer tonen deze resultaten aan dat quota belangrijk zijn maar dat we stevig moeten blijven inzetten op een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, ook in lokale besturen’, aldus Liesbeth Maris, nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij - CD&V politica.

CD&V scoort als partij rond het totale gemiddelde met 37,97 % vrouwelijke verkozenen. De partij maakte in 2006 en 2012 belangrijke vooruitgang, mede door de quota-wetgeving. Maar we mogen zeker nu niet op onze lauweren rusten, waarschuwt Maris: ‘De vijftig procent, en dus gelijke vertegenwoordiging komt dan wel dichterbij, maar we zijn er nog niet helemaal. Bovendien is niets ooit helemaal verworven. In hetzelfde jaar dat we 70 jaar vrouwenstemrecht vieren, hadden we gehoopt dat we nog veel meer vrouwen verkozen zagen dan voorheen.’ Bovendien doet Maris een oproep om ook wat betreft de uitvoerende mandaten vrouwen niet te vergeten: ‘Het wordt dringend tijd dat de burgemeesterssjerp en schepenambten eindelijk ook meer in vrouwenhanden terecht komen.’

V&M blijft strijdvaardig en blikt alvast vooruit: ‘Het is nog steeds belangrijk om mensen aan te sporen doelbewust op een vrouw te stemmen. Onze politieke instellingen worden op die manier democratischer en dit komt ook de kwaliteit van besluitvorming ten goede’, aldus Maris. Vrouw & Maatschappij herhaalt dan ook haar oproep om genderpariteit binnen lokale uitvoerende organen grondwettelijk te verankeren. Want zolang het mannelijk overgewicht in de politiek standhoudt, blijft gendergelijkheid toekomstmuziek. ‘Als politieke vrouwenbeweging zullen we nu reflecteren over de oorzaken hiervan, over de huidige politieke cultuur en over de maatschappelijke beeldvorming dat mannen meer geschikt zijn om aan politiek te doen. We blijven bovendien inzetten op het verhogen van de zichtbaarheid van vrouwelijke politica’s’, besluit Maris.

Meer informatie?

Liesbeth Maris
Nationaal voorzitter Vrouw & Maatschappij – CD&V politica