Meer vrouwen in Kamer en Vlaams Parlement

PERSBERICHT - 10 juni 2014

Meer vrouwen in Kamer en Vlaams Parlement

Op basis van de voorlopige resultaten stelt Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, vast dat er zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement meer vrouwen verkozen zijn dan bij de vorige verkiezingen. Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij: Sinds de wet Smet-Tobback is het verplicht om evenveel mannen als vrouwen op de lijsten te hebben. Dat blijft duidelijk zijn vruchten afwerpen. Vrouwen zijn een vaste waarde geworden in het parlement. Hun aandeel stijgt gestaag’.

In het Vlaams Parlement nam het aantal vrouwelijke zetels toe met 4 (2009: 51, 2014: 55), of een toename van 3,22% (2009: 41,13%, 2014: 44,35%). CD&V en sp.a mogen hier een zeer mooie score optekenen: 55,56% van de zetels gaat naar vrouwen. CD&V stuurt voor het eerst meer vrouwen dan mannen naar het Vlaams Parlement (15/27). Groen en N-VA blijven steken op 40%. Open VLD (36,48%) en Vlaams Belang (33,33%) hinken achterop.  

In de Kamer is de vooruitgang langs Vlaamse zijde eerder klein: daar mag slechts 1 vrouw extra zetelen tegenover (2010: 37, 2014: 38), of een toename van 1,15% (2010: 42,53%, 2014: 43,68%). Het Vlaams Belang heeft wel 66,67% vrouwelijke verkozenen, maar behaalde slechts drie zetels. Groen en Open VLD mogen 50% vrouwen onder hun verkozenen rekenen. N-VA en CD&V halen respectievelijk 41,18% en 33,33%.

Els Van Hoof: ‘Zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement stijgt het aantal vrouwelijke verkozenen. Verkiezing na verkiezing verschijnen er meer vrouwen in het parlement. De pariteit is in zicht. Dat kan nog verbeteren bij de regeringsvorming. En als uitsmijter: bij de 10 populairste politici van Vlaanderen staan 4 vrouwen’