Moeten vrouwen naakt zijn om het museum binnen te mogen?


PERSBERICHT - 8 maart 2017

Moeten vrouwen naakt zijn om het museum binnen te mogen? 

Ludieke actie Vlaams Parlement: CD&V-parlementairen klagen positie van de vrouw in kunstensector aan


Brussel, 8 maart 2017 - De CD&V-vrouwen zullen vandaag  in het Vlaams Parlement een fotoshoot houden achter een uitvergroot schilderij met vrouwelijk naakt op en hun gezichten door de openingen steken waar de gezichten van de afgebeelde personages afgebeeld waren. Hiermee klagen ze het feit aan dat meer dan 3/4de van de werken in musea vrouwelijk naakt afbeelden, terwijl slechts enkele kunstwerken die er hangen gemaakt werden door een vrouw. 

Zelfs in schijnbaar progressieve sectoren, zoals de kunstensector, is gendergelijkheid immers nog geen evidentie. Het feit dat slechts 1 van de 24 MIA-nominaties  in de zes muzieksectorcategorieën naar een vrouw gingen ligt nog vers in het geheugen.
Vrouwen ervaren:
- Moeilijkheden om door te stromen in het gesubsidieerde werkveld na hun studies (66% vrouwen t.o.v. 78% mannen);
- De loonkloof (vrouwelijke auteurs en illustratoren verdienen tot de helft minder dan hun mannelijke collega’s);
- Het glazen plafond (56% van de kunstorganisaties heeft een exclusief mannelijke directie, t.o.v. 20% een exclusief vrouwelijke);
- Een vrouwonvriendelijke cultuur en een stereotiep vrouwbeeld (in Belgische films gaan vrouwen 4x meer uit de kleren).
Om hier verandering in te brengen eisen de CD&V-vrouwen o.a.:

- Een rapportering over de man-vrouwverhouding binnen het personeelsbestand van kunstinstellingen en over de verloning van mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies;
- De afdwingbaarheid van de gelijkwaardige verhouding van mannen en vrouwen binnen de raden van bestuur van kunstinstellingen, met gevolgen voor het toekennen van subsidies aan de organisatie;
- Het expliciet opnemen van het criterium ‘genderdiversiteit’ in de beoordelingscriteria voor de toekenning van subsidie;
- De promotie van een charter gendergelijkheid in de kunstensector;
- De oprichting van een ombudsdienst voor de kunstensector.

De CD&V-vrouwen reiken vandaag in het Vlaams parlement ook een vrouwelijke variant van de Oscar uit aan de dertienjarige rapster Si-G. Met het uitreiken van een ‘Oscarla’ willen de CD&V-vrouwen artiesten en kunstinstellingen in de kijker zetten die genderstereotypes doorbreken. “Si-G jaagt haar droom op rapster de worden na, los van de genderstereotypes die heersen in het milieu. Omdat ze een rolmodel is voor vele meisjes wensen we haar vandaag in de bloemetjes te zetten”, stelt V&M-voorzitster Els Van Hoof.