NMBS verdient topvrouw

21 oktober 2016

NMBS verdient topvrouw

Dankzij de quotawet van wet van 28 juli 2011 is het aantal vrouwen in de raden van bestuur van de economische overheidsbedrijven gestegen. NMBS en Belgocontrol hebben vandaag elk 30% vrouwelijke bestuurders. De raad van bestuur van bpost bestaat voor 33% uit vrouwen. Infrabel doet het nog beter met 40% vrouwen. Het overheidsbedrijf met de beste genderverhouding qua raad van bestuur is echter Proximus met 43% vrouwelijke bestuurders. “Dit is een goede zaak, zowel voor de gendergelijkheid in onze samenleving als voor de bedrijven zelf,” zegt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica. Onderzoek heeft het immers herhaaldelijk aangetoond: een diverser bestuur neemt betere beslissingen.

Ondanks de positieve trend bij het aantal vrouwen in de raden van bestuur, moeten we vaststellen dat er nog steeds veel te weinig vrouwelijke CEO’s zijn. Van de vijf economische overheidsbedrijven wordt slechts één geleid door een vrouw, namelijk Proximus met Dominique Leroy. Dit is bijzonder weinig. Of je het nu het glazen plafond of de leaky pipeline wilt noemen, de vaststelling is dezelfde: vrouwelijk toptalent blijft moeilijker doorstoten tot de absolute topfuncties. Zelfs met al die vrouwen in de raden van bestuur. “Om dit tij te keren willen we oproepen tot het hanteren van hetzelfde principe dat van toepassing is bij het benoemen van topmanagers bij de federale overheid,” zegt Els Van Hoof. Toenmalig Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, zorgde er immers in 2012 voor dat als het streefcijfer van 33,33% niet wordt gehaald, er bij evenwaardig gerangschikte kandidaten de voorkeur moet worden geven aan een vrouw.

De vier kandidaten die nog op de shortlist staan, zijn alle vier ongetwijfeld meer dan geschikt om de nieuwe gedelegeerd bestuurder te worden van de NMBS. De federale regering is het echter aan zichzelf, haar eigen ambtenarenbeleid en aan haar engagement voor een gendergelijke samenleving verplicht om voor de vrouwelijke kandidaat te kiezen. “Het is hoogtijd dat de overheid nog eens het goede voorbeeld geeft,” zegt Els Van Hoof.Met de aanstelling van een vrouwelijke professional aan het hoofd van de NMBS zou het glazen plafond alweer een barst vertonen. Een barst die weer extra navolging zal krijgen en zo zal helpen om het plafond in alle Belgische bedrijven eindelijk helemaal te doorbreken,” aldus Van Hoof van de CD&V-vrouwen.

Meer info:
Els Van Hoof, voorzitster Vrouw & Maatschappij: 0474 52 68 18