Leer onze nieuwe leading lady Lynn kennen!

Brussel, 26 juni 2021

Lynn Callewaert verkozen tot nieuwe nationaal voorzitter

Vandaag werd Lynn Callewaert door de leden van Vrouw & Maatschappij (V&M) verkozen tot nieuwe nationaal voorzitter. Lynn zal de komende drie jaren aan het hoofd staan van de vrouwenbeweging van CD&V en wil er vooral voor zorgen dat alle vrouwen zich vertegenwoordigd voelen door de politiek en daarbij oplossingen bieden voor hun reële problemen.

Drie sterke kandidates deden initieel een gooi naar het voorzitterschap. Charis Kamoen, Trees Van Eykeren en Lynn Callewaert namen het tegen elkaar op in een reeks online dialoogmomenten. Tijdens deze debatavonden werd niet alleen de werking van V&M, maar ook tal van actuele genderthema’s besproken. Op die manier gingen de kandidaten de dialoog aan, niet alleen met elkaar maar ook met de leden van V&M, die via een digitaal platform geheel coronaveilig aan de dialoogavonden konden deelnemen.

Na twee spannende stemrondes haalde Lynn Callewaert het uiteindelijk op de twee andere kandidaten. Lynn is afkomstig uit Harelbeke en studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. De 31-jarige is al enkele jaren fractiemedewerker Sociale Zaken in de CD&V-Kamerfractie en schepen van Welzijn, Zorg en Lokaal Mondiaal Beleid in Harelbeke, waardoor ze over de nodige politieke ervaring beschikt. Bovendien was ze reeds langer geëngageerd bij V&M als provinciaal voorzitter van West-Vlaanderen.

Tijdens een digitaal verkiezingsevent werd er ook teruggekeken op het vierjarige voorzitterschap van Liesbeth Maris en haar impact op de beweging. Zij loodste V&M met succes doorheen enkele woelige verkiezingsjaren en coronatijden. Door leden te verbinden en vrouwelijke mandatarissen te ondersteunen stoomde ze de vrouwenbeweging klaar voor de toekomst. Daarnaast heeft ze enkele belangrijke thema’s op de politieke agenda gezet, zoals dodelijk partnergeweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Met Lynn Callewaert aan het hoofd richt V&M nu haar blik op de belangrijke verkiezingen van 2024. De uitdagingen zijn groot, maar met haar goede dossierkennis, haar openheid voor ieders bezorgdheid en haar volharding in het bereiken van een compromis, hoopt ze van CD&V opnieuw de toonaangevende partij te maken die vrouwen versterkt op alle levensdomeinen. In haar speech gaf ze al een kleine vooruitblik op haar voorzitterschap:

“Wij kunnen alleen vrouwen vertegenwoordigen als wij weten wat bij hen leeft. We moeten naar hen luisteren en met hen de dialoog aangaan, niet alleen met wie we kennen. We moeten verbreden. Enkel zo zullen onze standpunten relevant zijn en gedragen worden.”, aldus kersverse nationaal voorzitter Lynn Callewaert.

Lynn wil werken aan de christendemocratische ambitie, in verbondenheid met de moederpartij en andere netwerken, want alleen hand in hand, schouder aan schouder kunnen we ons inzetten voor hetzelfde doel: een rechtvaardige samenleving.