Nieuwsbrief april 2023

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits trapt Week van de Zorg af met oproep om te kiezen voor de zorg.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trapt de Week van de Zorg af met een oproep om te kiezen voor de zorg. Dat heeft ze gezegd bij de kick-off van de Week van de Zorg in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw. “We zitten volop in de periode dat leerlingen nu hun keuze beginnen te maken wat ze gaan studeren”, vertelt minister Crevits. “Ik hoop oprecht dat ze, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de verschillende activiteiten tijdens deze week, geïnspireerd zullen geraken om te kiezen voor zorg en welzijn. Kiezen voor een job in zorg en welzijn is kiezen voor werkzekerheid en kiezen voor een job waar je enorm veel voldoening uit kan halen. Het is zoveel meer dan een job, het is een engagement.” Meer info lees je hier.

Minister Verlinden rolt mobiel stalkingalarm uit in Limburg.

De politie registreert in ons land jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz, zetten daarom verder in op het gebruik van het mobiel stalkingalarm. Dankzij dit systeem kunnen slachtoffers van stalking met één subtiele druk op de knop de politie ter plaatse roepen. Na de introductie in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is nu Limburg aan de beurt. Hiermee zet de minister verder in op de uitrol van het systeem, om uiteindelijk te komen tot een algemeen gebruik in het hele land. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen waar ze ook zijn, ook thuis. Meer info.

Staatssecretaris de Moor zorgt voor eerste pakket hervormingen voor gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel.

Het status-quo op vlak van migratie is onhoudbaar. Hervormingen op zowel Belgisch als Europees niveau geven ons terug meer controle op migratie. Met dit eerste pakket aan maatregelen slaan we de weg van hervorming in. Opvangplaatsen kunnen enkel nog toekomen aan wie in een asielprocedure zit, meewerken aan terugkeer wordt wettelijk verankerd, misbruiken worden aangepakt en zoals steeds moet: kwetsbaren worden beschermd. Meer info.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick wil onredelijk gulle promoties voor landbouw- en voedingsproducten aan banden leggen.

Kamerlid Leen Dierick wil onredelijk gulle promoties verbieden om voedselverspilling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, en een faire vergoeding te verzekeren en bewust koopgedrag te promoten. Ze diende daarvoor een wetsvoorstel in waardoor promoties op landbouw- en voedingsproducten maar maximaal 34% van de waarde van de originele verkoopprijs van een product mogen bevatten. Door dit voorstel zullen promoties als 1+3 gratis niet langer mogelijk zijn, maar een derde product gratis aanbieden bij aankoop van twee producten (2+1 gratis) blijft wel mogelijk. Meer info.

Nahima Lanjri legt resolutie rond menstruatiearmoede op tafel.

In een recente bevraging van Caritas Vlaanderen gaf of 1 op 8 van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar aan dat ze al eens onvoldoende geld hadden om menstruatieproducten te kopen. Dit aantal loopt op tot 45% bij meisjes die in armoede leven. Geen maandverband of tampons hebben wanneer je die nodig hebt heeft een enorme impact op gezondheid en welzijn. In haar resolutie roept Nahima de verschillende regeringen op om meer aandacht moeten hebben voor dit probleem. We moeten onderzoeken of OCMW’s via de apothekers menstruatieproducten kunnen verdelen voor vrouwen die ze niet kunnen betalen. Meer info.

Nathalie Muylle en Nawal Farih: “Overlevingskansen borstkanker mogen niet afhangen van de plaats van behandeling”

1 op 7 vrouwen in België krijgt borstkanker, dat zijn zo’n 10.000 patiënten per jaar in België. 1 op 5 daarvan kiest voor een behandeling in een niet-gespecialiseerd centrum. Uit een recent rapport van het KCE blijkt dat de kans op een overlijden binnen vijf jaar na een behandeling in zo’n niet-gespecialiseerd ziekenhuis 30% hoger ligt. Dit rapport getuigt van een zeker laksheid in ons gezondheidsbeleid. Terwijl iedereen het erover eens is dat expertise een sleutelrol speelt liggen de ervarings- en kwaliteitsnormen veel te laag. Vrouwen sterven in ons land omdat ze niet begeleid worden naar het juiste centrum, daar moet dringend iets aan gedaan worden. Meer info.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme bevraagt minister Ben Weyts over groeiend aantal leerlingen met zorgnoden in gewone internaten.

Onze Vlaamse onderwijsinternaten vangen steeds meer kinderen en jongeren met extra zorgnoden op. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme opvroeg bij de minister van Onderwijs blijkt dat steeds meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in gewone onderwijsinternaten verblijven. Ook jeugdrechters plaatsen meer en meer jongeren in een onderwijsinternaat. Maar volgens Loes krijgen die internaten geen extra middelen of omkadering om deze kinderen en jongeren op een gepaste manier te begeleiden. Meer info.

Katrien Schryvers pleit voor meer openbare toiletten en toiletbeleid in ‘toiletplan’.

Er is in Vlaanderen te weinig aandacht voor openbare toiletten, dat vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Daarom komt het parlementslid met een ‘toiletplan’. In dit plan pleit ze onder meer voor meer publieke en toegankelijke toiletten, voor een tool die alle informatie over die toiletten verzamelt en een uniforme toiletpas die de toegang tot sanitair voor mensen met bepaalde aandoeningen gemakkelijker maakt. Meer info.

Maaike De Rudder bevraagt minister Benjamin Dalle over kinderarmoede.

In de recente begroting is een aanzienlijke eenmalige financiële versterking  van 4 miljoen euro voorzien voor de strijd tegen kinderarmoede. Parlementslid Maaike De Rudder bevraagt minister Benjamin Dalle in de Commissie Armoedebestrijding over de stand van zaken. Er is voorzien om de financiële versterking in de begroting 2024 te herhalen. Zo komen we tot een totaalbedrag van 8 miljoen euro. De extra middelen voor 2023 zullen gaan naar initiatieven op het terrein die netwerken van relevante actoren ondersteunen of aanvullen om een daadwerkelijk verschil te maken in het terugdringen van kansarmoede bij schoolgaande kinderen en jongeren. Via een projectoproep wil de minister dergelijke acties een duw in de rug geven, rekening houdend met reeds bestaande initiatieven op dit vlak, zonder wat goed loopt nog eens dubbel te subsidiëren. Meer info.

Katrien Partyka bevraagt minister Jambon over de organisatie van crisisbeheer en de rol van gemeenten.

Parlementslid Katrien Partyka heeft in de commissie Algemeen Beleid een vraag gesteld aan minister Jambon over de (efficiëntere) organisatie van het crisisbeheer en de rol van de gemeenten. We hebben de coronacrisis gehad, de overstromingen, Oekraïne,… en er zijn toch ook al wat aanbevelingen en voorstellen geweest om de crisisaanpak te verbeteren. In haar vraag peilde ze naar hoe de minister dit ziet en gaf ze zelf het voorbeeld van de veiligheidsregio’s in Nederland. Meer info.

Hilâl Yalçin bezoekt TALim Talenten Academie Limburg in Beringen

Vorig jaar startte TALim Talenten Academie Limburg op in Beringen. Een ambitieus project om schooluitval in het secundair onderwijs tegen gaan. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen jongeren samen met professionals uit bedrijven en allerlei organisaties en vrijwilligers. Via presentaties, doe-sessies, bezoeken aan bedrijven en diverse organisaties ontdekken de jongeren hun échte talent(en) en passie(s). Meer info.

Sofie Mertens bevraagt minister Lydia Peeters over ongevallen met prioritaire voertuigen.

Het aantal ongevallen met ziekenwagens neemt niet af, we zien zelfs een lichte stijging de voorbije jaren. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Mertens opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Sofie vraagt meer inspanningen om dit cijfer naar beneden te krijgen, want elk ongeval is er één te veel. Meer info.

Vera Jans neemt het op voor zelfstandige winkeluitbaters in opiniestuk in Knack.

Het is niet omdat de Delhaize-medewerkers zich onheus behandeld voelen, dat de zelfstandige winkeluitbaters de kop van Jut moeten zijn. Deze vooroordelen zijn echt van de pot gerukt. Een goede winkeluitbater zorgt juist goed voor zijn meest kostbare kapitaal: zijn of haar medewerkers’, schrijft Vlaams parlementslid Vera Jans in een opiniestuk in de Knack. Haar echtgenoot is zelfstandig uitbater van Carrefout-filialen. Meer info.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets stelt stiefmoederlijke behandeling van Nederlandstalige scholieren in Brussel aan de kaak.

Sinds dit schooljaar rekenen het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs volgens andere vakantieregelingen, maar dat levert vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkele problemen op. Denk maar aan de bijhorende organisatorische uitdagingen voor gezinnen waarbij de kinderen op verschillende scholen zitten, waarbij vooral voor de leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs extra hard getroffen worden. Volgens Bianca Debaets worden zij als tweederangsleerlingen behandeld. 

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen werd lid van de nieuwe subcommissie volksgezondheid in het Europees Parlement.

Europees parlementslid Cindy Franssen maakt deel uit van de Subcommissie Volksgezondheid (SANT) van het Europees parlement. Het gezondheidsbeleid werd jarenlang grotendeels benaderd als een nationale bevoegdheid, niet zozeer als iets waar de EU zich mee moest bezighouden. De coronacrisis bracht hier verandering in en zorgde voor een stroomversnelling. Velen zien nu in dat samenwerken ook hier voordelen biedt. Na een initieel lappendeken van nationale maatregelen kregen we na verloop van tijd een Europees antwoord op deze pandemie, dat overduidelijk beter werkte. Voor iedereen is het intussen duidelijk dat bij grote grensoverschrijdende gezondheidscrisissen de EU in de cockpit moet zitten. Maar daarvoor moet Europa dan het juiste gereedschap krijgen en daar dienen nog belangrijke stappen gezet te worden. In de EU van vandaag kunnen we niet meer aanvaarden dat de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de zorgkwaliteit afhankelijk is van iemands postnummer. Gelukkig is er de laatste jaren wel al heel wat veranderd. Meer info.

Onze leading ladies in de Senaat

Karin Brouwers stelt loonkloof aan de kaak in plenaire zitting Senaat.

Op maandag 20 maart 2023 was het Equal Pay Day. Deze dag is in het leven geroepen om de loonkloof aan de kaak te stellen en valt elk jaar op een andere dag. Het geeft weer hoe lang Belgische vrouwen zouden moeten werken vooraleer zij - gemiddeld gezien- hetzelfde loon zouden bekomen als de Belgische mannen het jaar daarvoor. Karin Brouwers deed een mondelinge tussenkomst om de loonkloof aan de kaak te stellen. Want vrouwen hebben vandaag geen tijd om te wachten tot 2086. The time is now. Meer info.