Nieuwsbrief december 2021

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits zorgt voor betere arbeidsvoorwaarden voor huishoudhulpen.

Meer dan 750.000 Vlamingen doen beroep op een huishoudhulp. Het is dankzij hen dat een gezin meer tijd samen kan doorbrengen of dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarom wil minister Crevits de rendabiliteit van de ondernemingen in de dienstenchequesector versterken. Ze zorgt voor een volledige indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques, in plaats van de  gedeeltelijke indexering (73%) die vandaag geldt. Daarnaast zal de minister vanaf 1 januari 2022  ook de subsidie voor dienstencheques verhogen met 0.13 euro per cheque, om de dienstenchequesector financieel meer ademruimte te geven, en de arbeidsvoorwaarden voor huishoudhulpen te versterken. Meer lezen? Dat kan hier.

Minister Verlinden woont opening nieuw Zorgcentrum na Seksueel Geweld bij.

In november opende het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Antwerpen zijn deuren. Slachtoffers van seksueel geweld uit de provincie Antwerpen kunnen 24/7 in het centrum terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en sporenonderzoek. Indien ze dat willen, kunnen de slachtoffers er ook aangifte doen.

Minister Verlinden woonde de opening bij en sprak haar steun voor de zorgcentra opnieuw uit:  Slachtoffers van seksueel geweld moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op professionele wijze onthaald en geholpen worden. Zedeninspecteurs maken hier, dankzij hun gespecialiseerde opleiding, echt het verschil. Slachtoffers moeten zich begrepen en veilig voelen bij de politie en andere hulpverleners. We moeten te allen tijde onbegrip vermijden. Niemand mag zich een tweede keer slachtoffer voelen,” stelt minister Annelies Verlinden. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick en Robrecht Bothuyne komen met twintigpunten-plan om energiefactuur betaalbaar te houden.

De energiefactuur is een groeiende bezorgdheid voor gezinnen. Burgers en bedrijven kijken nu naar de overheid om de prijsstijgingen aan te pakken. Daarom komt Leen Dierick, samen met Robrecht Bothuyne, met twintig concrete maatregelen om de hoge energieprijzen aan te pakken. Benieuwd wat deze zijn? Klik dan hier.

Nathalie Muylle dient wetsvoorstel in om studenten vroedkunde na één jaar opleiding aan de slag te laten gaan als zorgkundigen.

Verpleegkundigen kunnen na één jaar opleiding aan de slag als zorgkundige, bijvoorbeeld voor een vakantiejob, als werkstudent of net na hun studies in afwachting van vacatures. Vroedkundigen kunnen dit niet meer, zelfs niet na hun volledige opleiding. Dit valt te betreuren om twee redenen: enerzijds omdat er heel wat vroedvrouwen zijn die niet altijd direct werk vinden, anderzijds omdat er net een nijpend tekort is aan zorgpersoneel (waaronder zorgkundigen). Nathalie Muylle wil met een wetsvoorstel (student-)vroedkundigen opnieuw dit recht geven. Meer lezen? Klik dan hier.

Nahima Lanjri dient resolutie in om European Disability Card breder kenbaar te maken en inclusie van personen met een handicap te bevorderen.

Heel wat personen met een handicap worden op dagelijkse basis geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie wanneer ze participeren in de samenleving. Daar wil Nahima Lanjri komaf mee maken. Ze diende een resolutie in om de Europese handicapkaart, waarmee mensen hun beperking kunnen aantonen, breder kenbaar en inzetbaar te maken. Op deze manier wil ze de structurele drempels die personen met een handicap ervaren verder wegwerken. Wil je meer lezen over de European Disability Card? Klik dan hier.

Els Van Hoof dringt aan om diplomatie te vervrouwelijken.

In een internationale ranking van genderevenwicht bij ambassadeurs bengelt België helemaal onderaan: slechts 11 procent van onze ambassadeurs in 2020 waren vrouwen. Els Van Hoof wil al langer de diplomatie vervrouwelijken en betreurt dat de regering haar resolutie rond dit thema negeert.

“Mijn resolutie vraagt dat de regering onderzoekt of een Speciaal Gezant voor gendergelijkheid, vrouwen- en meisjesrechten kan aangesteld worden binnen het diplomatiek korps. Die Gezant kan vrouwenrechten niet alleen op de agenda zetten op internationale fora, maar ook de inspanningen coördineren om onze diplomatie te vervrouwelijken. De Gezant zou ook een monitoringrol kunnen aannemen en elk jaar verslag uitbrengen aan het parlement, waarin hij of zij nagaat of voldoende budget wordt besteed aan gendergelijkheid en of de doelstellingen inzake gendergelijkheid ook worden nageleefd.” Meer lezen over genderevenwicht binnen de diplomatie? Klik dan hier.

Nawal Farih pleit voor hervorming gezondheidszorg in opiniestuk.

Een crisis-referentieziekenhuis voor corona, dat is waar Nawal Farih voor pleit. Of toch het onderzoeken van het nut daarvan. Volgens Farih wijkt de discussie omtrent corona te veel af van de hoofddoelstelling: namelijk de drukverlaging voor de zorg, én de structurele organisatie van ons ziekenhuislandschap. Ze uitte haar bezorgdheden in een opiniestuk, dat je hier kan lezen.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme  kijkt met gemengde gevoelens naar introductie van de e-boekendienst in Vlaamse bibliotheken.

Steeds meer bibliotheken in Vlaanderen tekenen in op de e-boekendienst. Daardoor hoef je je niet meer naar de bibliotheek te verplaatsen om een boek uit te lenen. Via het e-boekenplatform kan je boeken op vakantie of van thuis uit ontlenen en op je PC, tablet, e-reader of zelfs smartphone lezen. Na de uitleentermijn verdwijnt de titel vanzelf van je toestel, zo zijn boetes meteen ook verleden tijd. Dat is een goed initiatief, zegt Loes Vandromme, zeker in corona-tijden waarin mensen hun verplaatsing het liefst zoveel mogelijk beperken. Maar toch is er een kanttekening voor wat betreft de auteursvergoedingen voor e-boeken die nog niet op punt staat. Meer lezen? Dat kan hier.

Maaike de Rudder pleit voor verplichte vaccinatie

“Met een verplichte vaccinatie kunnen we de druk op onze zorgsector onder controle houden én wie kwetsbaar is beter beschermen”, dat zegt Maaike de Rudder. Tegelijk vraagt ze om snel werk te maken van de derde prik en bijkomende maatregelen te nemen om viruscirculatie te verminderen.

Katrien Schryvers & Orry Van de Wauwer pleiten voor onafhankelijkheid kinderrechtensecretariaat.

CD&V-parlementsleden Orry Van de Wauwer en Katrien Schryvers vragen met aandrang om het Kinderrechtencommissariaat, de 'Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten', niet in te bedden in het nieuw op te richten Vlaams mensenrechteninstituut. Er wordt immers voorgesteld om het Kinderrechtencommissariaat in te bedden in het Vlaams mensenrechtencommissariaat. Maar voor CD&V is het belangrijk dat de onafhankelijkheid en de laagdrempeligheid van het KRC behouden blijft. Meer lezen? Dat kan hier.

Hilal Yalçin neemt deel aan de eerste Kinderrechtendag in het Vlaams Parlement.

Deze maand vond de eerste kinderrechtendag plaats in het Vlaams Parlement. Jongeren tussen 14 en 18 jaar uit heel Vlaanderen lieten daar hun stem horen. Hilal Yalçin nam deel, en sprak van een boeiende en indrukwekkende dag “Wat een geëngageerde jongeren! De toekomst ziet er goed uit”, zo stelde Yalçin.

Karin Brouwers rapporteert over fake nieuws in de Senaat.

Karin Brouwers rapporteerde deze maand in de Senaat met een informatieverslag over “fake news”. “Fake news is geen probleem van grote wereldmachten alleen”, stelde Brouwers vast. ”Ook in ons klein land zien we steeds vaker berichten met fake news opduiken. Uit een Knack-enquête van begin dit jaar bleek dat 1 op de 3 Belgen in minstens 1 complottheorie gelooft.” In het verslag wordt er bovendien gevraagd dat politieke partijen zich onthouden van de verspreiding van desinformatie, en dit op te nemen in hun deontologische code. Zulke berichten van desinformatie kunnen politieke kandidaten immers ook persoonlijk treffen, waarbij de slachtoffers vaak vrouw zijn.

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over het Plan Samenleven.

Het Plan Samenleven van minister Somers is erop gericht om versnippering van het integratie- en gelijke kansenbeleid tegen te gaan. Daarom richt het plan zich in de eerste plaatst op de 28 lokale besturen waar minstens 7.500 mensen met migratieroots buiten Europa wonen. Met elk van hen gaat de minister een afzonderlijk contract afsluiten waarin wordt afgesproken welke projecten worden uitgevoerd en naar welke doelstellingen gestreefd wordt.

Dat is een mooi project, maar Katrien Partyka stelt zich toch vragen bij afbakening van dat plan. Volgens Partyka kan het niet de bedoeling zijn om de projecten voor een select groepje open te stellen, maar moeten kleinere besturen, of de middelgrote besturen die misschien net buiten deze voorwaarden vallen, ook meegenomen kunnen worden bij de uitrol en de resultaten van deze projecten. Ze bevroeg de minister alvast over deze kwestie.

Tinne Rombouts dient voorstel van resolutie in rond de meting van PFAS-bloedwaarden van omwonenden van het bedrijf 3M.

De bloedstalen die afgenomen werden in het kader van het onderzoek naar het bedrijf 3M in Zwijndrecht zijn verontrustend, zo schrijft Tinne Rombouts. De impact van de aanwezigheid van 3M in de omgeving is niet te ontkennen, waardoor de omwonenden met veel vragen zitten. Daarom diende Tinne Rombouts een resolutie in niet alleen om bloedstalen te nemen in de ruimere omgeving van 3M, maar ook om in te zetten op bredere informatiecampagnes en het versterken van de lokale aanspreekpunten. Daarnaast pleitten ze er ook voor om de bijkomende PFAS-uitstoot stop te zetten en binnen Europa aan te dringen op een verbod op niet-essentiële PFAS-stoffen.

Joke Schauvliege zet minister van mobiliteit Lydia Peeters aan om Staten-Generaal bijeen te roepen rond fietsveiligheid in de Gentse kanaalzone.

“Het is voor werknemers in de Gentse Kanaalzone iedere dag levensgevaarlijk om naar en van hun werk te fietsen”, zegt Joke Schauvliege. Ze vecht al langer voor meer veiligheid voor fietsers binnen deze zone, en die lijkt er nu ook te komen. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters zal nu op aandringen van Schauvliege een Staten-Generaal bijeen roepen. Die zal een stand van zaken in beeld brengen en de verdere uitrol van het fietsplan bespreken. Meer lezen? Klik dan hier.

Martine Fournier en Loes Vandromme pleiten voor een fundamentele hervorming van het leerlingenvervoer.

Deze maand pleitten Martine Fournier en Loes Vandromme voor een fundamentele hervorming van het leerlingenvervoer. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs moeten immers vaak verschillende uren op de bus zitten vooraleer zij op hun bestemming aankomen. Daarom vragen beide volksvertegenwoordigers om snel een oplossing te zoeken voor deze vaak schrijnende toestanden via een multimodale oplossing, waarbij de vrije keuze van de school niet in het gedrang komt.   

Vera Jans pleit voor om een ‘mentale welzijnstoets’ bij het nemen van coronamaatregelen.

Vlaams parlementslid Vera Jans vindt dat er te weinig rekening gehouden wordt met mentaal welzijn bij het nemen van coronamaatregelen én bij de communicatie daarover. Daarom pleit zij ervoor om een ‘mentale welzijnstoets’ in te voeren bij het nemen van maatregelen. Ook bij de communicatie over nieuwe maatregelen, moet die ‘mentale welzijnstoets’ gedaan worden, vindt het CD&V-parlementslid. Jans wijst er op dat een welzijnstoets géén pleidooi is voor halve maatregelen. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud van Walleghem dient resolutie in rond verkrachtingsdrugs.

Deze maand diende Maud van Walleghem een resolutie in rond de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen. De resolutie werd gesteund door andere partijen, en werd ondertussen aangenomen en doorverwezen naar het adviescomité gelijke kansen voor verdere discussie.

Onze leading lady in  het brussels parlement

Bianca Debaets bevraagt in VGC de werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Tijdens de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelde Bianca Debaets een vraag aan Collegevoorzitter Elke Van den Brandt over het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brussel, naar aanleiding van enkele verontrustende signalen uit de pers. In coronatijden is het immers nóg belangrijker dat we signalen van intrafamiliaal geweld zo snel mogelijk opvangen en daarop reageren. Bianca is dan ook verheugd om te zien dat het Vertrouwenscentrum zeer goed werk verricht, ook in onze hoofdstad. Meer lezen? Dat kan hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen tevreden over groen licht voor Europese minimumlonen.

In het Europees Parlement werden voor het eerst Europese verplichtingen rond minimumlonen goedgekeurd. Volgens Cindy Franssen is dit een grote stap in de strijd tegen lage lonenen en armoeden onder werkenden in Europa. Armoede in Europa heeft een sterk genderaspect, waarbij vrouwen niet alleen met een loonkloof binnen dezelfde jobs te maken hebben, maar ook vaker lager betaalde jobs uitoefenen. Met de richtlijn minimumlonen zijn eerste Europese verplichtingen gelanceerd om dat tegen te gaan, wat heel wat vrouwen gaat helpen. Meer lezen? Dat kan hier