Nieuwsbrief december 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits plant grote bevraging van bewoners van woonzorgcentra in 2023

Vanaf 2023 kunnen bewoners van Vlaamse woonzorgcentra hun mening geven over hoe zij de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren. Verschillende woonzorgcentra organiseren vandaag al gelijkaardige initiatieven, elk met hun eigenheid. Vlaanderen kiest nu de weg van meer wetenschappelijke uniformiteit en ondersteunt de woonzorgcentra in deze bewonersparticipatie.

Ook wordt de onderlinge vergelijking en transparante bekendmaking van de resultaten mogelijk gemaakt. Woonzorgcentra kunnen gratis deelnemen aan het project. Bovendien kunnen ook naasten van bewoners hun stem laten horen. Meer info lees je hier.

Minister Verlinden schrijft open brief aan politiefamilie

Na de aanval op twee jonge politie-inspecteurs te Brussel, waarbij één van hen het leven liet, schreef minister van Binnenlandse Zaken een open brief naar de politiefamilie en hun omgeving. Daarin drukt de minister haar dankbaarheid en steun uit voor hen die zich elke dag inzetten om van onze samenleving een veilige plek te maken. De open brief kan je hier integraal terugvinden.

Staatssecretaris De Moor wil grondoorzaken migratie aanpakken

Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, benadrukte tijdens haar missie naar Congo en Congo-Brazzaville dat er actief gewerkt moet worden aan de grondoorzaken van migratie, zodat mensen niet in onwenselijke situaties geduwd worden. Ze bezocht er verschillende lokale initiatieven die mensen kansen geven om ter plaatse aan hun toekomst te bouwen. 

Het project "Bisou, Bisou" richt zich voornamelijk op het ondersteunen van vrouwen. Ze bouwen panden waarin vooral vrouwen een eigen atelier uitbaten. Wie kansen krijgt om zijn of haar leven uit te bouwen laat niet zomaar hebben en houden achter om elders te gaan leven in armoedige omstandigheden. Ondanks het ongunstige ondernemingsklimaat, slaagt de organisatie erin om vrouwen te ondersteunen.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof pleit voor uitbreiding van bevoegdheden IGVM in bescherming van werknemers die gezinsverantwoordelijkheden willen opnemen

Werknemers die verlofstelsels willen opnemen om gezinsverantwoordelijkheden op te nemen, moeten dat kunnen zonder angst voor discriminatie. Een wetsontwerp voorziet daarom in de gedeeltelijke omzetting van een EU Richtlijn die net dat beoogt. De maatregelen zijn erop gericht om werk en gezin te combineren en om vaders te motiveren om gebruik te maken van bestaande verlofstelsels. Bij gevallen van discriminatie moet het Instituut voor Gelijkheid van Vrouw en Mannen bovendien kunnen optreden, meent Van Hoof. Meer info vind je hier.

Leen Dierick pleit voor duidelijkere regels en meer flexibiliteit voor minderjarige influencers

Federaal parlementslid Leen Dierick wil met een wetsvoorstel de regels rond de activiteiten van minderjarige influencers verduidelijken. Het voorstel laat hen toe om meer en flexibeler prestaties te leveren. Verder biedt het ouders en kinderen meer rechtszekerheid wat vergoede opnames op sociale media betreft. Meer info lees je hier.

Nahima Lanjri zorgt voor beter pensioen bij onthaalouders

Onthaalouders die vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaan, krijgen voortaan een beter pensioen. Onthaalouders die voor 2003 aan de slag waren, bouwden immers geen pensioenrechten op voor die jaren. Ze kwamen daardoor niet in aanmerking  voor een minimumpensioen. De jaren na 2003 wegen voortaan zwaarder door in de pensioenberekening, waardoor ze toch een beter pensioen zullen ontvangen. Federaal parlementslid Nahima Lanjri zorgde daarvoor met een wetsvoorstel, samen met haar collega Sophie Thémont (PS). De Commissie Sociale Zaken van het parlement keurde zopas het voorstel goed. Ook de sector reageert opgetogen. Meer info lees je hier.

Nathalie Muylle organiseert ronde tafel over hart- en vaatziekten

In ons land lijden bijna 754.000 Belgen aan hart- en vaatziekten. Elk jaar sterven 31.000 Belgen eraan (Statbel). Het is de belangrijkste doodsoorzaak in ons land, bijna ex-aequo met kanker. Daarom organiseerden federaal parlementslid Nathalie Muylle en collega Daniel Bacqelaine (MR) een ronde tafel, waar deskundigen de aandacht van de parlementsleden konden vestigen op de noodzaak om snel verschillende acties uit te voeren om de gevolgen van hart- en vaatziekten te verminderen.

Verschillende ontwikkelingen baren de cardiologische wetenschappelijke verenigingen zorgen: de toename van de vergrijzing, de omkering van de leeftijdspiramide en de toename van de luchtverontreiniging (die aanzienlijke gevolgen heeft voor hart- en vaatziekten). Bovendien is er behoefte aan meer onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van hart- en vaatziekten.

Nawal Farih pleit voor totaalverbod op lachgas naar Nederlands voorbeeld

Nederland voert vanaf 1 januari een totaalverbod in op verkoop en het bezit van lachgas, als antwoord op het stijgende verbruik. Federaal parlementslid Nawal Farih pleit ervoor dat België dat voorbeeld volgt. In 2019 al voerde Farih in het Parlement mee een wetsvoorstel in dat een verbod invoerde op de verkoop aan minderjarigen van metalen slagroomcapsules met lachgas. Meer info lees je hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme pleit in conceptnota voor wegwerken van drempels voor personen met een beperking in het onderwijs.

Ons onderwijssysteem moet inclusiever worden. Toch is er vandaag de dag nog werk aan de winkel. Vlaams parlementslid Loes Vandromme legt daarom een conceptnota neer in het Vlaamse parlement: “Ik wil zorgen voor een nieuwe regelgeving die zoveel mogelijk drempels voor personen in onderwijs met een beperking wegwerkt. Velen hebben de mond vol van een meer inclusieve leraarskamer, maar ik stel helaas vast dat er weinig concrete stappen toe genomen worden. Alles begint bij het beschikken over relevante cijfers en daarnaast ook een doorlopende monitoring,” zegt Vandromme in de De Ochtend op Radio 1. Meer info lees je hier.

Katrien Schryvers pleit voor maatregelen ter bescherming van kinderen in geval van (v)echtscheiding.

Scheidingen gaan soms gepaard met conflicten die een grote impact hebben op kinderen. Daarom stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in een conceptnota een aantal cruciale beleidsmaatregelen voor aan het Vlaams parlement om kinderen bij conflicten te beschermen. Meer info lees je hier.

Sofie Mertens zamelt speelgoed in voor een warme kerst voor iedereen

Met de huidige energiecrisis wordt het voor heel wat gezinnen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarenboven is speelgoed in een jaar tijd ook bijna 5 procent duurder geworden. Veel gezinnen kunnen extraatjes zoals speelgoed niet langer betalen. Daarom organiseerde Vlaams parlementslid Sofie Mertens samen met enkele Lommelaren een inzamelactie. Meer info lees je hier.

Vera Jans pleit voor optrekking van het plafond voor de betaalpauze van woningleningen

Om tegemoet te komen aan de financiële crisis lastte Febelfin, de federatie van banken, de mogelijkheid tot een ‘betaalpauze’ van je woning in. Tijdens die betaalpauze hoeft je gedurende een jaar enkel de interesten op de lening afbetalen.

Om in aanmerking te komen moet je echter aan enkele voorwaarden voldoen. Zo komen enkel mensen in aanmerking die minder dan 10.000 euro op de spaar-, zicht- en beleggingsrekening hebben staan. Dat is te streng, zo meent Vlaams parlementslid Vera Jans. In een opiniestuk pleit ze voor een optrekking van dat plafond. Meer info lees je hier.

Karin Brouwers bevraagt minister Benjamin Dalle over het aanbod aan vrouwensport op VRT

In de beheersovereenkomst van de openbare omroep wordt bijzondere aandacht geschonken aan de damescompetitie. In het kader van gelijke sportparticipatie moet Sporza immers maximaal inzetten op het verbinden van generaties en mensen met verschillende achtergronden via sport. Vlaams parlementslid Karin Brouwers bevroeg minister Benjamin Dalle alvast over de inspanningen van VRT om damescompetitie in de picture te zetten.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets schreef opiniestuk over de positie van vrouwen in het Brusselse circulatieplan

Het nieuwe Brusselse circulatieplan Good Move wil ruimte creëren voor andere vervoersmiddelen dan de auto. Onderzoek wijst uit dat dit voornamelijk vrouwen ten goede zal komen. Het zijn immers zij die zich voornamelijk met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets verplaatsen in onze hoofdstad. Voor hen wordt het traject dus veiliger en aangenamer.

Helaas konden de plannen ook op heel wat kritiek rekenen. Dat een groepje voornamelijk mannelijke protesteerders opnieuw bepaalt wat de norm is, vindt Brussels parlementslid Bianca Debaets een kwalijke zaak. In een opiniestuk in Knack neemt ze het op voor de vrouwelijke weggebruikers. Meer info lees je hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen tevreden over Europese richtlijn voor meer vrouwen in raden van bestuur

Na tien jaar hebben het Europees Parlement en de lidstaten eindelijk een akkoord bereikt over  de richtlijn voor meer vrouwen in raden van bestuur. Cindy Franssen, die deel uitmaakt van de Commissie Vrouwenrechten: “Ik ben heel tevreden dat er na meer dan tien jaar eindelijk een akkoord is bereikt voor meer vrouwen in raden van bestuur. Vanaf 1 juli 2026 moet minstens 40 procent van de niet-uitvoerende bestuursleden van raden van bestuur of minstens 33 procent van de volledige raad van bestuur vrouw zijn.” Meer info lees je hier.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghem steunt “Make Art, not War”- tentoonstelling van overleden oorlogsfotograaf Maks Levin

Negen maanden na de start van de oorlog in Oekraïne werden de wapens nog steeds niet neergelegd. Ook journalisten zetten hun leven op het spel om verslag te kunnen uitbrengen vanaf de frontlinie. Dit is ook wat Maks Levin deed. Hij werkte als fotojournalist en bracht de oorlog in Oekraïne in beeld. In maart 2022 raakte hij vermist, in april werd zijn lichaam teruggevonden. Onderzoek wees uit dat hij door Russische soldaten om het leven gebracht werd. Op Koningsdag opende in aanwezigheid van de Koninklijke Familie de tentoonstelling “Make Art, not War”. De laatste foto’s van Maks Levin kunnen dankzij de hulp van de organisatie PromoteUkraine tentoongesteld worden.