Nieuwsbrief maart 2023

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits trekt 33 miljoen extra subsidie uit voor groepsopvang

Vanaf nu kunnen organisatoren van groepsopvang in de sector van de kinderopvang in Vlaanderen een aanvraag indienen om over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal wordt er 33 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 115 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Meer info lees je hier.

Minister Verlinden rolt mobiel stalkingalarm uit in regio Brussel

In provincies Oost- en West-Vlaanderen kunnen slachtoffers van stalking reeds beroep doen op een mobiel stalkingalarm. Met één druk op de knop kunnen slachtoffers de politie ter plaatse roepen. Vorige maand werd het mobiel stalkingalarm ook uitgerold in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dankzij een investering van de federale politie. De politie registreert in ons land jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking. Met het alarm kadert binnen een breder beleid om de problematiek te doorbreken. Meer info lees je hier.

Staatssecretaris de Moor bezoekt kinderkoor in Vlaams opvangcentrum

In het opvangcentrum van Fedasil in Kapellen heeft entertainmentbedrijf Studio 100 met de steun van medeaandeelhouder Soudal een kinderkoor opgericht. Het project ON-TRACK heeft volgens de initiatiefnemers het doel om kinderen in een opvangcentrum op een speelse wijze Nederlands te leren via muziek.

Staatssecretaris de Moor is verheugd over het initiatief. "Er verblijven vandaag een kleine 10.000 kinderen in de opvangcentra van Fedasil", zegt de Moor. "Het is niet altijd evident om daar 'gewoon kind te zijn'. Het is dan ook belangrijk om dit soort projecten te organiseren voor het welzijn van kinderen, en tegelijkertijd geeft het hen de kans om Nederlands te oefenen buiten de school." Ook andere opvangcentra werkten al projecten uit voor zinvolle ontspanning voor kinderen.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Els Van Hoof wil langdurige anticonceptie gratis maken voor alle vrouwen

Wie vandaag langdurige anticonceptie laat plaatsen, zoals een spiraaltje, telt daar een behoorlijke som voor neer. Die kostprijs vormt voor een hele groep vrouwen toch nog een struikelblok. Daarom diende Els Van Hoof een wetsvoorstel in dat langdurige anticonceptie voor vrouwen boven de 25 jaar gratis moet maken. Meer daarover lees je hier.

Leen Dierick pleit voor verlenging van verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

Federaal parlementsleden Wouter Beke en Leen Dierick willen dat het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw dat eind dit jaar afloopt, verlengd wordt. Het wetsvoorstel dat zij daarvoor indienden, werd recent besproken in de Commissie Financiën. Leen Dierick wil dat ook na 31 december 2023 het verlaagd btw-tarief van toepassing blijft onder dezelfde voorwaarden die vandaag gelden. Op die manier kan de maatregel snel en correct worden geïmplementeerd. Meer info lees je hier.

Nahima Lanjri is bezorgd over inperking van tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Onlangs besliste de regering om het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking in te perken. Die beslissing werd genomen om te besparen op de uitgaven van de RVA. Federaal parlementslid Nahima Lanjri is bezorgd, vooral omdat de maatregel vooral vrouwen treft die deeltijds of vier vijfde werken. Ze is daarbij niet alleen met haar bezorgdheid. Ook de sociale partners en de Raad van State lieten weten de besparing meer dan nauwlettend te zullen evalueren. Meer info lees je hier.

Nathalie Muylle is tevreden over resolutie rond multiple sclerose (MS)

1 op 1000 Belgen lijdt aan de ziekte 'Multiple sclerose' (MS). Slechts 25% van de MS-patiënten hebben 15 jaar na hun diagnose nog een baan. Daarom is vroegtijdige diagnose en de gepaste behandeling zo ontzettend belangrijk. Afgelopen maand werd daarover unaniem een resolutie goedgekeurd. Daarin wordt ingezet op multidisciplinaire MS-zorg, o.a. via MS zorgcoördinatoren en op financiering via een conventie. Daarnaast wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan de noden van de patiënten en aan samenwerking tussen MS-centra en ziekenhuizen om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen.

Nawal Farih pleit voor terugbetaling van HIV-medicatie via de huisarts

De hiv-centra staan onder hoge druk. Patiënten moeten maanden wachten op een consultatie. Een belangrijke reden hiervoor is dat hiv-geneesmiddelen die ook preventief kunnen gebruikt worden voorlopig enkel terugbetaald worden na een eerste consultatie bij een gespecialiseerde arts verbonden aan een hiv-centrum. Federaal parlementslid Nawal Farih wil de lange wachttijden inperken door de huisartsen in te schakelen. “Een eerste consultatie moet door een huisarts kunnen uitgevoerd worden, zo kan de werkdruk verminderen bij de hiv-centra”, aldus Farih. Meer info lees je hier.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme lanceert cd&v-onderwijsplan

Het onderwijsdebat verdient meer sérieux. Vlaams parlementslid Loes Vandromme is zich bewust van de enorme 'sense of urgency' en maakt dezelfde vaststellingen op het terrein: de kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk. Daarom komt ze met een onderwijsplan waarbij de fundamentele bouwstenen geleverd worden om het debat over het herwaarderen van de leraar te voeden. Meer info lees je hier.

Katrien Schryvers pleit voor meer koppelkamers in woonzorgcentra

Al 55 woonzorgcentra in Vlaanderen bieden de mogelijkheid aan een zelfredzame partner van een bewoner om ook in het woonzorgcentrum te verblijven. In totaal gaat het over 246 plaatsen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Naar aanleiding van Valentijn roept Schryvers woonzorgcentra op om hier nog meer werk van te maken. “Zeker bij nieuwbouw of renovatiewerken zou de reflex voor het creëren van zogenaamde koppelmakers moeten worden gemaakt”, vindt het parlementslid. Zo worden oudere koppels omwille van de zorgnood van één van hen niet tegen wil en dank gescheiden. Daarenboven stelt Schryvers voor om dezelfde mogelijkheid aan te bieden in centra voor kortverblijf. Meer info lees je hier.

Maaike De Rudder bevraagt minister Hilde Crevits over de deelnamecijfers van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

De maand maart is de actiemaand voor het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. De Vlaamse overheid geeft vrouwen en mannen van 50 tot en met 74 jaar de kans om elke twee jaar een gratis stoelgangtest te laten doen. Dikkedarmkanker is een ziekte die langzaam ontstaat en in de eerste stadia weinig klachten geeft. Via deelname aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wil de Vlaamse overheid dikkedarmkanker in een vroeg stadium opsporen en het succes op behandeling vergroten. Sinds 2021 wordt de bevolking opgeroepen tot het bevolkingsonderzoek via de campagne BLABLABLA. De beoogde doelgroep is 50 tot 74 jaar. Maaike De Rudder bevroeg Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits alvast over de deelnamecijfers van het bevolkingsonderzoek.

Katrien Partyka bevraagt minister Somers over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt

In 2020 werd een voorstel van resolutie goedgekeurd omtrent de aanpak van discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook kwam er een eindrapport rond de monitoring van discriminatie. Daarin concludeerde een expertencomité dat correspondentietesten en ‘mystery shopping’ de beste methodes zijn voor het meten van discriminatoir gedrag. Vlaams parlementslid Katrien Partyka bevroeg bevoegd minister Somers over de uitrol van een systeem met anonieme cv’s.

Sofie Mertens pleit voor maatregelen tegen fraude bij roetfiltertesten

De nieuwe roetfiltertest bij autokeuring werd ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren en om roetfilterfraude aan te pakken. Op dit moment wordt fraude echter te weinig gedetecteerd en aangepakt. Daar pleit Vlaams parlementslid Sofie Mertens voor de vermelding van het exacte uitstootcijfer op het keuringsbewijs van de Car-Pass. Zo zijn autobestuurders beter geïnformeerd over de toestand van hun wagen en kunnen ze sneller ingrijpen en latere duurdere ingrepen vermijden. Daarnaast pleit ze ook voor een centrale database waarop alle meettoestellen zijn aangesloten. Zo kan de impact van de invoering van de roetfiltertest grondig geanalyseerd worden en kunnen we fraude sneller opsporen.  

Vera Jans klaagt hoge aantal no-shows in Centra voor Geestelijke Gezondheid aan

Mensen met psychische problemen kunnen terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). In 2021 vonden meer dan 350.000 consultaties plaats. Zo’n consultatie kost standaard 11 euro. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming door de mutualiteit betalen slechts €4 per consultatie. Ondanks de betaalbaarheid en toegang tot de gewenste hulp, komt 1 op 5 cliënten toch niet opdagen of zeggen ze de afspraak te laat af. “Ik vind het belangrijk dat wie psychologische hulp nodig heeft, dat ook krijgt. De nood aan toegankelijke en betaalbare hulp is groot. Als iemand zomaar niet komt opdagen of niet tijdig de afspraak annuleert, zorgt dat er eigenlijk voor dat iemand anders niét geholpen kan worden. Dat moet echt vermeden worden,” zegt Vera Jans. Meer info lees je hier.

Onze leading lady in het Brussels parlement

Bianca Debaets bevraagt Brussels staatssecretaris Pascal Smet over de aanwezigheid van vrouwen binnen het werknemerscontingent van de Brusselse brandweer

In 2021 waren er 1.328 personeelsleden aan de slag binnen het Brusselse brandweerkorps: 218 binnen het administratief kader, 1.110 binnen het operationeel kader. In het administratief kader is 50 procent van de personeelsleden vrouwelijk, maar in het operationeel kader is dat amper 1 procent. Dat blijkt uit cijfers die werden opgevraagd door Brussels parlementslid Bianca Debaets. Meer info lees je hier.

Onze leading lady in het Europees parlement

Cindy Franssen is tevreden over strengere Europese regels voor lood en di-isocyanaten op de werkvloer

De Europese Commissie heeft nieuwe maximumwaarden voorgesteld voor de blootstelling van werknemers aan lood en di-isocyanaten. “De gezondheid van werknemers op de werkvloer wordt bedreigd door zichtbare en onzichtbare killers. Elke onbeschermde blootstelling aan lood kan leiden tot schade aan de voortplantingsfuncties, bedreigt de ontwikkeling van de foetus en heeft een schadelijk effect op het zenuwstelsel, de nieren, het hart en het bloed. Ik ben daarom heel tevreden dat de Europese Commissie de grenswaarden voor lood verlaagt”, zegt Europees parlementslid Cindy Franssen. De nieuwe maatregel is weer een stap dichter bij het voorkomen van kanker voor de Europese burgers.

Onze leading ladies in de Senaat

Maud Vanwalleghem en Karin Brouwers pleiten voor menopauzebeleid in resolutie

Senatoren Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem willen menopauze uit de taboesfeer trekken. Daarom dienden ze afgelopen maand een voorstel van resolutie in om een menopauzebeleid uit te stippelen. 77% van de Belgische vrouwen geeft aan dat hun levenskwaliteit erop is achteruitgegaan sinds de start van hun menopauze. Ook al treedt de (peri)menopauze doorgaans in rond eenenvijftig jaar, treft deze problematiek vrouwen van verschillende leeftijden. Vooral op de werkvloer krijgen veel vrouwen het moeilijk. De senatoren dienden daarom een voorstel van resolutie in om een menopauzebeleid uit te stippelen. “Meer sensibilisering en bewustwording kan de menopauze uit de taboesfeer halen.” Meer info lees je hier.