Nieuwsbrief september 2022

Onze leading ladies in de regering

Minister Crevits trekt 40 miljoen euro uit voor personen met een handicap

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits trekt 40 miljoen euro uit om personen met een handicap beter te ondersteunen in hun zorgnood. 20 miljoen daarvan is voorzien voor personen uit prioriteitengroep 2 waarmee zij de helft van hun persoonsvolgend budget ter beschikking zullen krijgen. Dat gedeeltelijke budget zal worden toegekend aan de personen die al het langst wachten in deze groep, het gaat om 1100 mensen of een kwart van de mensen in prioriteitengroep 2.  De investering is  een onderdeel van het Zorginvesteringsplan, dat personen met een handicap perspectief  biedt in hun zorgondersteuning. Daarnaast trekt minister Crevits ook 20 miljoen euro uit om het hulpaanbod van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) uit te breiden. Meer info vind je hier.

Minister Verlinden investeert in projecten tegen intrafamiliaal geweld

Tijdens de coronacrisis werd een stijging van het aantal feiten van intrafamiliaal geweld vastgesteld. Het vestigde de aandacht op een reeds sluimerend probleem. De drempel om aangifte te doen ligt echter vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. Daarom maakt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden van de strijd tegen intrafamilaal geweld een prioriteit.

Om de lokale en bovenlokale samenwerking te stimuleren, deed minister Verlinden eind 2021 een oproep aan alle Belgische steden en gemeenten om projectenvoorstellen in te dienen. De projecten hebben tot doel om intrafamiliaal geweld te voorkomen en kennis, ervaring en expertise met andere steden en gemeenten uit te wisselen. Vijftien bovenlokale projecten werden geselecteerd, en zullen samen een subsidie van 1,5 miljoen euro ontvangen. Meer info lees je hier.

Onze leading ladies in het federaal parlement

Leen Dierick pleit voor concrete acties om energiebevoorrading deze winter veilig te stellen

We zitten in een zware energiecrisis. Onze energiefacturen zijn nog nooit zo hoog geweest, maar ook onze bevoorradingszekerheid staat onder druk. Volgens experten moeten we nu al 15 procent van het gas in Europa besparen om ervoor te zorgen dat we straks de winter doorkomen. Daarom pleit federaal parlementslid, Leen Dierick voor concrete acties om de winter door te komen. Meer info lees je hier.

Nathalie Muylle tevreden over doorbraak rond minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten

Onlangs keurde de regering een maatregel goed die erop gericht is om meewerkende echtgenoten de toegang te geven tot het minimumpensioen. De maatregel is gebaseerd op het wetsvoorstel van cd&v-Kamerleden Nathalie Muylle en Leen Dierick die de kwestie in 2013 al op de agenda zetten.

Nathalie Muylle is alvast tevreden ov(‘er de genomen stappen: “Na bijna 10 jaar is er eindelijk een oplossing voor de vele vrouwen die jarenlang hebben gewerkt op het bedrijf van hun partner. Zij hebben heel hun leven bijgedragen maar dreigden uit de boot te vallen. Vanaf 1 januari 2023 krijgen de meewerkende echtgenoten waar ze recht op hebben.” Meer info lees je hier.

Nahima Lanjri wil geboorteverlof voor vader en mee-ouders verlengen bij vroeggeboorte of zieke baby

Het gebeurt wel eens dat pasgeboren baby’s langer in het ziekenhuis moeten blijven. 12% van de borelingen wordt opgenomen op neonatologie, en 4% zelfs op intensieve neonatologie. Nahima Lanjri diende daarom een wetsvoorstel in dat ervoor zorgt dat vaders en mee-ouders in dergelijke gevallen extra geboorteverlof krijgen. Meer info lees je hier.

Els Van Hoof pleit voor meer controles bij tattoozaken

Liefst 80% van tussen 2019 en 2021 gecontroleerde tattooshops houdt zich niet aan alle regelgeving.  Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door cd&v-Kamerlid Els Van Hoof bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Daarom pleit Van Hoof voor een opdrijving van de controles door de FOD Gezondheid. Meer info lees je hier.

Nawal Farih pleit voor wetswijziging om ouders en voogden recht op inkijk te geven in het patiëntendossier van hun overleden kind

Ouders en voogden die een kind verliezen, moeten het medisch dossier van de overleden minderjarige of wilsonbekwame meerderjarige kunnen inkijken. Dat stelt CD&V-Kamerlid Nawal Farih (CD&V), die hiertoe een wetsvoorstel indiende. “Wie een kind verliest, voelt de grond onder de voeten wegzakken. Deze aanpassing in onze wetgeving kan vele ouders en nabestaanden enorm helpen in het rouwproces,” aldus het parlementslid.

Onze leading ladies in het Vlaams parlement

Loes Vandromme pleit voor flexibiliteit bij leerkrachten die zorgkrediet tijdelijk willen stopzetten

Om het lerarentekort mee op te vangen, is het voor leerkrachten mogelijk om hun zorgkrediet tijdelijk stop te zetten om het werk te hervatten en dit zonder nadelige gevolgen. ‘Aanvankelijk dreigden administratieve problemen een negatieve impact te hebben voor deze leerkrachten,’ zegt cd&v-parlementslid Loes Vandromme. ‘Maar op mijn vraag legt minister Brouns, bevoegd voor Werk, nu de nodige flexibiliteit aan de dag zodat er geen negatieve gevolgen zijn voor deze leraren.’ Meer info lees je hier

Hilâl Yalçin loopt VOKA stage bij Kamer van Koophandel Limburg

Deze zomer liep Vlaams parlementslid Hilâl Yalçin een eendaagse zomerstage georganiseerd door VOKA – Kamer van Koophandel Limburg. Yalçin had er onder andere interessante gedachtewisselingen over diversiteit in het hoger onderwijs, de financiering van het hoger onderwijs, mobiliteitsvraagstukken, het nieuwe werken en de nieuwe bachelor sociale wetenschappen die dit academiejaar van start gaat samen met nog 3 andere nieuwe opleidingen. Meer info vind je hier.

Katrien Schryvers dient conceptnota in om erfbelasting bij verlies van kind af te schaffen

Wanneer ouders hun minderjarig kind verliezen, is het niet menselijk dat zij erfbelasting moeten betalen op diens nalatenschap. Dat vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v). “Het opgebouwde vermogen is meestal afkomstig van de ouders zelf, die dan belastingen moeten betalen op hun eigen spaarcenten. Of het gaat om een doorgeefschenking die tot bij het kleinkind is geraakt en dan is er al erfbelasting op betaald”, zegt Schryvers. In een nieuw voorstel pleit zij ervoor om ouders altijd vrij te stellen van erfbelasting op de nalatenschap als hun minderjarig kind overlijdt. Meer info lees je hier.

Karin Brouwers bevraagt minister Dalle over genderevenwicht bij exclusiviteitscontracten VRT

Uit het jaarverslag van de VRT blijkt dat er zich onder de negentien bestbetaalde schermgezichten, met een loon van 100.000 euro of meer op jaarbasis, slechts vier vrouwen bevinden. CEO Delaplace verklaarde bovendien: "Onze schermgezichten zijn niet alleen niet vrouwelijk genoeg, ze zijn ook niet jong en niet divers genoeg. Ze zijn geen weerspiegeling van de samenleving." Vlaams parlementslid Karin Brouwers bevroeg minister van media, Benjamin Dalle, daarom naar het diversiteitsbeleid bij het aanwerven van nieuwe schermgezichten.

Katrien Partyka vraagt minister Somers om Diyanetmoskeeën prioritair te screenen

Op 15 juni maakte de minister bekend om de 12 erkende moskeeën die behoren tot het Diyanet-netwerk prioritair te laten screenen op de naleving van de decretaal voorziene erkenningsvoorwaarden.  De Informatie- en Screeningsdienst kreeg daartoe van hem de opdracht. Intussen werd evenwel ook reeds duidelijk dat de moskeeën van de Diyanet-koepel het blijkbaar moeilijk hebben  met de in het Erkenningsdecreet opgenomen erkenningscriteria.  Bewijs daarvan is hun beslissing om het desbetreffende decreet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Katrien Partyka bevroeg minister Somers alvast naar de manier waarop hij deze screening zal aanpakken.

Martine Fournier tevreden met oplossing voor lange wachttijden bij autokeuringen

Sinds 1 augustus 2022 kunnen bestuurders opnieuw terecht in de autokeuringen zonder afspraak. Voor Martine Fournier is dit een goede zaak, want de situatie werd onhoudbaar. In  2021 waren er iets meer dan één op de vijf bestuurders (22, 7 procent) te laat voor de keuring van zijn voertuig. Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van 2020 (15,5 procent) en 2019 (17,2 procent). Fournier had deze cijfers opgevraagd en drong aan op een oplossing.

Naast opnieuw naar de keuring gaan zonder afspraak zal de minister ook de groene kaart vroeger versturen. Martine Fournier blijft dit opvolgen zodat alles vlotter verloopt en bestuurders gekeurd rond rijden. Meer info lees je hier.

Vera Jans lanceert podcast over het leven achter de schermen van de politiek

‘De politiek’ is niet altijd even transparant. Vlaams parlementslid Vera Jans brengt de politiek echter tot bij de mensen! In de podcast ‘ook maar mensen’ neem ze de luisteraar  mee naar de coulissen van de politiek.

Vier afleveringen lang zoekt ze naar wat er echt omgaat in het hoofd van politici. Wat hen raakt, en waarom. En hoe het komt dat we allemaal anders kijken naar hetzelfde schouwspel. Deze podcast wil je bijleren over politieke beestjes. Over waarom ze doen wat ze doen. En waarom niet alles is wat het lijkt. Deze podcast wil je inzicht geven in politiek van voor én achter de schermen. De afleveringen zullen je laten zien dat politici in feite ook maar mensen zijn, inclusief het vallen en opstaan. Alle afleveringen zijn te horen via spotify en te bekijken via YouTube.

Onze leading lady in de Senaat

Maud Vanwalleghems resolutie over de dood op journaliste Shireen Abu Akleh werd goedgekeurd in de Senaat

In mei werd de Amerikaans-Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh neergeschoten tijdens een raid van het Israëlische leger in Jenin. Haar dood deed meteen de discussie losbarsten over wie verantwoordelijk was. Volgens de ene was het een doelbewuste «moord» op een invloedrijke journalist door het Israëlische leger, volgens de andere werd ze het «ongelukkig slachtoffer» van een schietincident tussen Israëlische militairen en Palestijnen. In een resolutie pleit Vanwalleghem voor een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de journaliste. Meer info lees je hier.

Onze leading lady in  het Brussels parlement

Bianca Debaets bevraagt minister-president Rudi Vervoort rond beloofde uitbreiding van Zorgcentra na Seksueel Geweld

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in het Sint-Pietersziekenhuis zal tegen het einde van het jaar ook slachtoffers die aangifte doen in andere Brusselse politiezones behandelen. Daarvoor moet het centrum eerst fysiek uitbreiden. In de zes politiezones worden referentiepersonen opgeleid, die de procedures van het zorgcentrum zullen kennen. Brussels parlementslid Bianca Debaets bevroeg minister-president Rudi Vervoort alvast over de beloofde uitbreiding en de aanpak daarrond.