Werkbaar werk voor vrouwelijke 50+'ers

PERSBERICHT - 18 april 2016

Onze vrouwen tellen vele jaartjes, toch zijn zij geen oude taartjes!

CD&V-vrouwen vragen Belgische ondernemingen om werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ersBrussel, 18 april 2016 - Vrouw & Maatschappij – CD&V politica overhandigt deze middag een eisenpakket aan het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waarmee ze ijveren voor werkbaar werk voor vrouwelijke 50+’ers. Voorzitster Els Van Hoof overhandigt taartjes met de slogan “onze vrouwen tellen vele jaartjes, toch zijn zij geen oude taartjes!”. De CD&V-vrouwen houden een overlegronde met de verschillende sociale partners om de uitdagingen én kansen voor vrouwelijke 50+’ers en hun werkgevers aan te kaarten.  

Uit onderzoek dat Vrouw & Maatschappij – CD&V politica voerde blijkt dat het potentieel van 50+’ers schromelijk onderschat wordt. “Slechts 39% van de werkgevers in België heeft een actief beleid om oudere werknemers aan te trekken en te behouden”, stelt voorzitster Els Van Hoof. “Maatregelen die als doel hebben mensen langer aan de slag te houden, vertalen zich veelal in een ontziebeleid, waarbij getracht wordt de negatieve aspecten van een job te verminderen. Er wordt echter te weinig ingezet op een ontplooibeleid, het verder ontwikkelen van het potentieel van de werknemer, waarvan bewezen is dat het mensen nog langer aan het werk houdt.” 80% van de 50+’ers wil een andere jobinhoud en is bereid tot flexibiliteit. De helft denkt langer aan het werk te kunnen blijven op deze manier.

Binnen deze context vormen vrouwelijke 50+’ers een uitzonderlijke categorie, aangezien deze met specifieke uitdagingen geconfronteerd worden. Vrouwen treden over het algemeen sneller uit de arbeidsmarkt, onderbreken hun loopbaan vaker en zijn oververtegenwoordigd in sectoren die fysiek en emotioneel zwaar werk zijn (zorgsector, onderwijs).

De CD&V-vrouwen vraagt reeds decennialang aandacht voor deze uitdagingen en brengen een genderaspect aan in het debat rond werkbaar werk. Concreet ijveren de CD&V-vrouwen voor:

Ontplooimaatregelen
·         Een begeleidingstraject van de VDAB op maat van vrouwelijke 50+’ers;
·         Een evaluatie van en controle op de uitvoering van CAO 104 voor werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers;
·         Een proactieve aanpak om 50+’ers aan te moedigen beroep te doen op loopbaanbegeleiding via het systeem van loopbaancheques, om de vier in plaats van zes jaar;
·         Een CAO die voor alle werknemers een afdwingbaar recht voorziet van vijf dagen formele opleiding per jaar, te onderscheiden van het recht op betaald educatief verlof;
·         Gelijk loon voor gelijkwaardig werk, genderneutraal karakter van de sectorale functieclassificaties.
 
Ontziemaatregelen
·         Een onderhandelingsplicht over gezinsondersteunende diensten tijdens het sociaal overleg;
·         De mogelijkheid om tijdskrediet gemotiveerd door zorg op te nemen voor de kleinkinderen;
·          De mogelijkheid om de eindejaarspremie en/of andere extralegale voordelen om te zetten in extra verlofdagen.