quota in Brusselse schepencolleges

Brigitte Grouwels: "Vanaf 2019 moeten Brusselse schepencolleges voor 1/3de uit vrouwen bestaan"

Het Brussels Parlement heeft op vrijdag 9 februari 2018 een voorstel van ordonnantie goedgekeurd om vanaf 2019 genderquota in te voeren in de Brusselse schepencolleges. Het komt erop neer dat vanaf de komende gemeentelijke regeerperiode minstens 1/3de vrouwen moeten zetelen in de 19 Brusselse schepencolleges.

De CD&V-volksvertegenwoordigers in het Brussels Parlement, Brigitte Grouwels en Paul Delva, hebben hard meegewerkt aan deze ordonnantie. Brigitte Grouwels: "Als overtuigde feministe kan ik me volledig vinden in de geest van deze tekst. Binnen mijn partij en op mijn kabinet heb ik er steeds over gewaakt dat vrouwen alle kansen kregen. In die mate dat op mijn kabinet zelfs iets meer vrouwen werkten dan mannen."

De praktische uitwerking van dit voorstel bleek echter een stuk lastiger. Deze genderquota hebben immers ook een invloed op de positie van Nederlandstalige kandidaat-schepenen. Brigitte Grouwels legt uit: "De vrees van heel wat Nederlandstalige partijen in het Brussels parlement was dat met dit voorstel het (nog meer dan vandaag) de Franstalige partijen zullen zijn die bepalen wie de Nederlandstalige schepen wordt. De Nederlandstalige partijen zijn immers vaak het kleine broertje onder de coalitiepartners. Net daarom wilde ik garanties dat het niet de grote broers zijn die bepalen wie hun kleine broer best afvaardigt in het schepencollege. Deze schepen zou dan de 'Flamand(e) de service' kunnen worden."

Na wekenlang even intensief als stevig onderhandelen kwam dan toch een evenwichtige oplossing uit de bus. Om dit quotum van 1/3de te behalen, wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de (Nederlandstalige) Lombard-schepen buiten de berekening te laten van het aantal schepenen en burgemeesters (waarop de quota van toepassing zijn).

“Deze ordonnantie is een goede zaak voor de vrouwen, maar ook voor Brussel. Een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen aan het schepencollege zal immers zorgen voor een betere besluitvorming. Een besluitvorming die ook meer rekening houdt met de gevoeligheden en bezorgdheden van vrouwen!", besluit Brigitte Grouwels.