quotum 40% vrouwen in de federale regering

PERSBERICHT - 13 oktober 2014
 

Els Van Hoof wil quotum van 40% vrouwen in de federale regering in de Grondwet

Voorzitster van Vrouw & Maatschappij legt morgen eed af in de Kamer

Er was de afgelopen dagen heel wat commotie rond het lage aantal vrouwen in de federale regering. “Er zijn 40% van de volksvertegenwoordigers en 60% van de senatoren vrouwen. Het democratisch deficit zit duidelijk op het federaal regeringsniveau, met slechts 22,2% vrouwelijke leden,” stelt Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij. “De samenstelling van de regering gaat voorbij aan het feit dat een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen een internationale en Belgische prioriteit is geworden. We scoren bovendien slecht in vergelijking met andere Europese lidstaten.”

België moet 16 andere lidstaten laten voorgaan: Zweden (54%), Frankrijk en Finland (48%), Duitsland (43%), Denemarken en Nederland (40%), Estland (36%), Bulgarije en Letland (33%), Spanje (32%), Oostenrijk (31%), Italië en Slovenië (29%), Luxemburg en Polen (27%), Verenigd Koninkrijk (24% - op 13 oktober 2013). 

“Ik wil de evenwichtige vertegenwoordiging van beide geslachten grondwettelijk vastleggen, net zoals het maximum aantal ministers en hun pariteit op taalkundig vlak in de Grondwet is ingeschreven. De federale regering moet minstens 40% ministers en 40% staatssecretarissen van het andere geslacht tellen, het percentage dat de Europese Unie gebruikt voor het aantal vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Daarom zal ik als Kamerlid steun zoeken voor mijn voorstel tot herziening van de Grondwet,” besluit Els Van Hoof.

Meer informatie?
Els Van Hoof, algemeen voorzitster Vrouw & Maatschappij, 0474 52 68 18.