Sisterklaas


Waaskrant, 27 oktober 2017

Sisterklaas: het platform voor jonge, sterke vrouwen


Op een moment dat overal ter wereld vrouwen opstaan en zich verzetten tegen sexuele uitbuiting, ontstaat in Sint-Niklaas het vrouwenplatform Sisterklaas. Toeval? Niet helemaal, zo blijkt. "Het idee en de voorbereiding is al gegroeid voor de affaire Weinstein, toch staat het er niet helemaal los van.", aldus bezielster Lore baeten.  Sisterklaas wil jonge vrouwen verbinden via sociale media en maatschappelijke thema’s op de kaart zetten. 

Sinds kort heeft Sint-Niklaas een vrouwenplatform dat Sisterklaas is gedoopt, een naam met een kleine knipoog naar Sinterklaas. Bezielster van het project is Lore Baeten, sinds deze zomer ook voorzitster van Vrouw&Maatschappij Sint-Niklaas. "Wat me onmiddellijk opviel is dat een grote en boeiende groep, namelijk jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar, wel veel ideeën hebben over de stad maar niet gemakkelijk aansluiten bij klassieke organisaties of verenigingen. In gesprekken met aantal jonge vrouwen voelde ik onmiddellijk het enthousiasme om op een minder klassieke manier verbinding te zoeken om onze stem te laten klinken in de stad.", vertelt Lore over het ontstaan van Sisterklaas. Dat het initiatief nu, enkele weken na het uitbarsten van de affaire Weinstein en vrouwen zich wereldwijd afzetten tegen sexuele intimidatie, in de kijker komt, is toeval. "Het idee en de voorbereiding is al gegroeid voor de affaire Weinstein, toch staat het er niet helemaal los van.  De #metoo illustreert hoe belangrijk het is dat vrouwen samen hun stem kunnen laten klinken, ook via digitale weg, om een stevig statement te maken waar niemand nog naast kan."

Baeten runt het platform niet alleen. Ze krijgt de hulp van drie jonge, creatieve vrouwen: Fien Uytdenhouwen, Pavitra Vandenhoven en Laure Lanoo. Samen willen ze op een laagdrempelige manier mensen met elkaar verbinden "rond alles wat jonge vrouwen bezig houdt". "Dat kan gaan van toffe ontmoetingsadressen, tot ontmoetingen met inspirerende vrouwen, het delen van goede suggesties, samen ( veilig) uitgaan, maar ook waar nodig bekommernissen delen en vanuit die bekommernissen positieve beleidssuggesties doen naar het stedelijk beleid.", aldus Baeten.

Aan ambitie ontbreekt het de jonge vrouw niet: "We hopen er als jonge vrouwen in te slagen om een heel diverse groep qua achtergrond, interesses en talent op te bouwen om samen mee vorm te geven aan onze stad en samen te werken met stedelijke initiatieven als het vrouwencentrum, politieke partijen, scholen, jeugdbewegingen… En het zou leuk zijn als binnen vijf jaar Sisterklaas even gekend en geliefd is dan Sinterklaas." 

Op de website sisterklaas.wordpress.com  kan elke jonge vrouw tussen 15 en 25 jaar die werkt, woont of studeert in Sint-Niklaas haar interesse om mee vorm te geven aan dit platform kenbaar maken.